PEŠAČKE BARIJERE ZA KONTROLU PRISTUPA OBJEKTIMA

 

Pešačke barijerePešačke barijere koje predstavljaju fizičku komponentu sistema kontrole pristupa izrađuju se u varijantama trokrakih barijera i višekrakih barijera pune visine. Sistem kontrole pristupa, u zavisnosti od potreba naručioca može se sastojati iz jedne ili više sistemski kontrolisanih trokrakih ili višekrakih barijera, kao i pratećih konstrukcija poput dodatnih vrata, ograda i slično.
Pešačke barijere sistema kontrole pristupa mogu se primeniti posredno kao deo sistema evidencije radnog vremena ili biletarskog sistema. Uvođenjem RFID tehnologije podiže se efikasnost poslovanja na viši nivo. Takođe smanjuju se mogućnosti malverzacija, a procenat evidentiranih – poništenih karata dramatično se uvećava, obezbeđujući tačnu i ažurnu evidenciju. Iskorišćenjem nabrojanih prednosti, instalirani sistem se isplaćuje u relativno kratkom roku, da bi nakon toga nastavio da donosi profit kompaniji.

 

TROKRAKA BARIJERA

Trokraka barijeraTrokraka barijera kao deo sistema kontrole pristupa predstavlja sklop jedinstvenog, namenski razvijanog dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Primena ovakvog vida kontrole pristupa je naročito pogodna za pristup objektima koji se naplaćuje, kao što su recimo sportsko rekreativni, izložbeni ili koncertni prostori. Sam mehanizam trokrake barijere odlikuju napredna mehanička rešenja koja u kombinaciji sa visokokvalitetnim materijalima od kojih se izrađuju omogućavaju lak i pouzdan rad, kao i dug vek trajanja. Za aktiviranje barijere koriste se čitači beskontaktnih kartica, NFC 2DQR barkod čitači, ali i klasična rešenja, žetoni i kovanice, sve u skladu  sa zahtevima naručioca.  Više>>

 

 

 

 

 

 

VIŠEKRAKA BARIJERA

Višekraka barijera pune visineD-Logic višekraka barijera je razvijana na istoj platformi kao i trokraka barijera sa veoma sličnim rešenjima dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Ova barijera je takođe raspoloživa u verzijama različitih dizajna i materijala. Zbog specifične konstrukcije ova barijera stvara potpunu fizičku prepreku. Za razliku od klasične trokrake barijere, barijeru pune visine nije moguće preskočiti, pa se kao takva smatra i pouzdanijim rešenjem.

D-Logic višekraka barijera se po želji naručioca može kombinovati sa pratećim konstrukcijama. Tu spadaju dodatna vrata sa kontrolom pristupa, ograde, prolazi za slučaj evakuacije, prolazi za lica sa invaliditetom i slično.

I ova barijera omogućava korišćenje NFC i QR barcode tehnologija za evidentiranje na sistem.  Jedna od dodatnih opcija je i nadzor IP kamerama koje beleže fotografije posetilaca u trenutku prijave karte u sistemu.

Više>>