Sistem izdavanja obroka u restoranima

 

 

Izdavanje obroka u restoranimaSistem restorana – sistem prodaje obroka u restoranima različitog tipa predstavlja interesantnu opciju, koja je primenjiva kako u restoranima hotelskih kompleksa, banjskih lečilišta, studentskih i domova učenika, domova za negu starih lica, kao i u komercijalnim restoranima gde se kartice našeg sistema mogu koristiti kao vrsta loyalty kartica.

U svakodnevnoj upotrebi,gde god je potrebno plasirati veći broj obroka u kratkom vremenskom roku, uz istovremenu preciznu evidenciju korisnika koji je obrok preuzeo, vrednost obroka koji je preuzet, vreme kada je obrok preuzet. U zavisnosti od tipa izdavanja obroka, postoji nekoliko vrsta softverskih aplikacija koje su razvijene za lakše korišćenje sistema.

 

Prednosti primene sistema izdavanja obroka u restoranima

 


Sistem izdavanja obroka u studentskim restoranimaOsnova sistema je beskontaktni čitač zasnovan na NFC tehnologiji i odgovarajućim karticama (odnosno narukvicama ili privescima) koji funkcionišu na standardnih 13,56 MHz. Beskontaktni tag sadrži na sebi podatke potrebne za identifikaciju korisnika, a ostali podaci koji su relevantni za aplikaciju zabeleženi su u bazi podataka same aplikacije.
Korisnik se registracijom na čitače, pomoću beskontaktne kartice ili drugog nosioca taga, evidentira na sistem što mu otvara opcije preuzimanja obroka. U zavisnosti od toga koja vrsta restorana je u pitanju, može se koristiti nekoliko različitih varijanti aplikacija.
Ovakav sistem omogućava korisnicima da bolje planiraju količine obroka koje treba pripremiti, sve u zavisnosti od broja evidentiranih konzumenata usluga restorana, koji su se prijavili na ulazu u fabrički krug, školu, studentski dom, banjsko lečilište. Na taj način izbegava se pripremanje većeg broja obroka od zaista potrebnog, ostvaruje se dodatna ušteda, a minimizira se mogućnost da se gostu-konzumentu servira obrok koji je spremljen dosta ranije, te da se na taj način ugrozi njegovo zdravlje.
Kartice mogu nositi informacije o korisniku. U okviru bolnice, banjskog lečilišta ili doma za negu starih, osoblje restorana korisnicima mora izdati obrok odgovarajućih nutritivnih vrednosti, sadržaja koji isključuje određene namirnice i sastojke koji mogu ugroziti zdravlje bolesnika. Uvođenjem podataka o posebnom režimu ishrane nosioca kartice, isključuje se mogućnost da bolesniku izda neogovarajući i za njega opasan obrok.

 

Primena sistema u okviru studentskih (učeničkih) domova i restorana


Kontrolisano izdavanje obroka u učeničkim menzamaSistem može funkcionisati samostalno ili u okviru hotelskog sistema, odnosno sistema studentskog (učeničkog) doma. Kada se đaci evidentiraju na ulasku u školu, beleži se njihova prisutnost, a svi učenici koji koriste usluge školske menze se na taj način automatski prijavljuju za obrok (ili više njih, ako škola ima organizovan celodnevni boravak). Tako se minimizira mogućnost pripreme viška obroka i školska ustanova ostvaruju dodatne uštede.

 

Primena sistema u fabričkim restoranima


Fabrički restorani - integracija sa sistemom evidencije radnog vremena
Kada je potrebno organizovati ishranu zaposlenih, sistem restorana efikasno rešava problem. Pošto koristi iste čitače i iste beskontaktne kartice, sistem restorana se može nadovezati na evidenciju radnog vremena, te je zbog toga posebno interesantan poslovnim kompleksima koji imaju na raspolaganju i fabričke restorane.

 

 

 

Primena sistema u restoranima ili hotelima 

 

Primenjivost sistema u klasičnim restoranimaKlasični restorani mogu implementirati sistem i ponuditi svoje usluge korisnicima koji se prema potrebama mogu registrovati na sistem i kasnije evidentirati sa karticama koje već poseduju, pod uslovom da su istog standarda koji koriste Digital Logic NFC čitači (13,56 MHz). Pri tom bi se evidentirao jedinstveni identifikacioni broj beskontaktne kartice. Svaki korisnik bi se mogao registrovati na online aplikaciju sa korisničkim imenom i lozinkom i na taj način bi imao uvid u iskorišćenost “kredita” na kartici. U skladu sa zahtevima aplikacija se može obogatiti opcijama naručivanja obroka sa menija, otkazivanja obroka i slično. Restoran koji se nalazi u poslovnoj zgradi, sa mnoštvom malih i srednjih preduzeća, može na ovaj način ponuditi svoje usluge uposlenicima, uz znatno veći komfor korišćenja i brzu manipulaciju bez zamornog čekanja.

 

 

 

Base HD 
beskontaktni čitač

 

 

Za nesmetano funkcionisanje sistema zaslužne su hardverske komponente i softverska aplikacija razvijeni u Digital Logic-u. Beskontaktni čitač Base HD koji funkcioniše na 13,56 MHz, bez problema očitava identifikacione kartice, priveske ili narukvice sa NFC tagom. Ovaj uređaj je sposoban da korisniku pruži proverene informacije u svakom trenutku, bez obzira u koju se svrhu koristi. Za svaku od tih namena razvijena je odgovarajuća softverska aplikacija, koja prikupljene podatke obrađuje i formira precizne grafičke i numeričke izveštaje.
Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati. To praktično znači, da i u slučaju prekida napajanja nećete biti uskraćeni za evidenciju relevantnih događaja koji se prate. U ovom slučaju to je period trajanja cele radne smene, što garantuje da će svi izdati obroci biti notirani i kasnije uvedeni u bazu podataka.

 

Softverska aplikacija sistema izdavanja obroka

Softverska aplikacija sa preglednim menijima, omogućava lako upravljanje svim opcijama, sa velikim brojem statističkih izveštaja koji garantuju korisnicima najefikasnije iskorišćenje celog sistema. Aplikacija ima nekoliko gotovih verzija, te kao takva pokriva veliku većinu različitih modaliteta po kojima se izvodi izdavanje obroka. Naravno u slučaju realne potrebe korisnika i specifičnih zahteva usled uslova u kojima se odvija funkcionisanje restorana, moguće je pripremiti potpuno novu varijantu softvera, a sve u cilju što efikasnijeg iskorišćenja instaliranog sistema uz maksimalne uštede i najviši kvalitet usluge. 
Aplikacija može funkcionisati samostalno kada je sistem potpuno nezavisan, odnosno kada izdavanje obroka nije deo nekog većeg sistema. Sa druge strane, može biti uvezan sa sistemom evidencije radnog vremena ili sistemom evidencije prisutnosti studenata ili učenika u domovima (Studentski sistem). Umrežen sa sistemom prisutnosti u hotelskim sobama ili banjskim lečilištima (Hotelski sistem), sistem i njegova softverska aplikacija donose niz prednosti jer omogućavaju direktan uvid u broj potrebnih obroka, te samim time lakše i efikasnije upravljanje potrebnim resursima uz istovremeno reduciranje troškova.