Naplata karata kontrola pristupa

Kompleksan sistem kao što je naplata karata kontrola pristupa za sportske i rekreativne objekte, koncertne prostore, muzičke festivale, muzeje i galerije, autobuske i železničke stanice je namenski dizajnirana kombinacija hardvera i softvera. Digital Logic je, usklađujući postojeće i uzimajući u obzir potencijalne potrebe korisnika, razvio sistem koji pored kontrole pristupa objektima u kojima se nalazi, omogućava i prodaju, izradu, očitavanje i poništavanje jednokratnih, višekratnih, mesečnih, sezonskih i godišnjih karata.
Ovako zaokružen sistem garantuje korisnicima pouzdano funkcionisanje u svim uslovima, apsolutnu kontrolu u prodaju i poništavanje karata. Korisnici imaju uvid u sve relevantne parametre, počevši od broja angažovanih radnika u prodaji, njihove prisutnosti, broja, vrste i namene karata koje su poništene. Ovi,  kao i razni statistički podaci, dostupni su kroz namenske izveštaje ili direktnim pristupom aplikaciji, sve u zavisnosti od toga koja vrsta sistema je u upotrebi.

NAPLATA KARATA KONTROLA PRISTUPA, BILETARSKI SISTEM

 
Biletarski sistem naplata karata kontrola pristupa

Biletarski sistem – sistem prodaje karata sa mogućnošću štampanja termalnih i/ili standardnih papirnih jednokratnih karata. Ovaj sistem ima i mogućnost izdavanja beskontaktnih MIFARE®  karti koje mogu poslužiti kao mesečne, sezonske ili višekratne karte. Pored klasičnih MIFARE® kartica u okviru sistema je moguće koristiti i beskontaktne ID priveske i narukvice koji su daleko praktičniji za bazene ili u akva – parkove. To praktično omogućava da se posetiocu na biletarnici izda kartica, privezak ili narukvica sa kojom će se evidentirati pri korišćenju bilo kog od raspoloživih sadržaja sa mogućnošću skidanja kredita (prepaid) ili plaćanja na izlasku iz objekta (postpaid).
Biletarski sistem se sem evidencije posetilaca i prodaje ili dopune karata može koristiti i za evidentiranje zaposlenih u biletarnici. na osnovu čega je moguće vršiti kontrolu prodaje karata u realnom vremenu za svakog od biletara pojedinačno, kao i evidenciju prodaje po smenama ili na dnevnom nivou

Više>>

 

 

 

OFFLINE SISTEM

 
Offline softver - naplata karata kontrola pristupa

Offline softver za prodaju karata – osnovno softversko rešenje koje funkcioniše bez potrebe za stalnom vezom sa internetom. Ova aplikacija omogućava osnovnu kontrolu rada sistema, odnosno karata prodatih u biletarnici.

Ovakav sistem Vam omogućava štampanje svih vrsta papirnih

karti sa QR barkodom, kao i programiranje MIFARE® kartica.  MIFARE® kartice su naročito pogodne za korišćenje kao mesečne ili sezonske kartice za bazene i akva parkove. Aplikacija omogućava definisanje vremensko važenje kartice. Na taj način možete definisati u kom vremenskom intervalu će kartica biti aktivna i koliko dana. Bez obzira koja se vrsta karata koristi, postoji i mogućnost kreiranja takozvanih “crnih listi” (Black list). One u sistemu prepoznaju i odbijaju istekle pretplatne ili već iskorišćene jednokratne karte čime se eliminiše mogućnost višestrukog korišćenja istih karti.

Više>>

 

ONLINE SISTEM

 
Online softver naplata karata kontrola pristupa


Online aplikacija sistema kontrole pristupa i naplate karata
– napredno softversko rešenje koje kontroliše rad sistema, odnosno u realnom vremenu omogućava kontrolu prodaje karata, kao i monito-ring kontrole pristupa objektima u kojima sistem funkcioniše.

U svakom trenutku, u okviru softvera, moguće je proveriti ukupan broj prodatih karata u dnevnom, nedeljnom ili drugom proizvoljnom vremenskom intervalu koji se može kretati do jednog sata. Takođe je moguće proveriti stanje blagajne, kao i napraviti analizu poslovanja blagajne u vremenskom periodu koji određuje sam korisnik. Podrazumeva se i mogućnost kreiranja statističkih izveštaja. Izveštaji mogu sadržati podatke o tipu, vrsti i iskorišćenosti prodatih karata, o prodaji karata po pojedinačnom radniku i slično.

Na ovaj način moguće je planirati i predviđati prodaju u objektu u zavisnosti od prodaje u prethodnom periodu. U skladu sa tim, može se prilagođavati angažovanje ljudstva i ostalih kapaciteta. Kada se aplikacija koristi u okviru bazena i akva parkova, postoji opcija analize uticaja dnevnih temperatura na broj posetilaca. Primenom ove analize, na osnovu vremenske prognoze, može se približno predvideti i moguća poseta u određenom periodu.

 Više>>

 

SOFTVER ZA PRODAJU KARATA I KONTROLU PRISTUPA

 
Aplikacija za prodaju karata kontrolu pristupa

Varijante softverske aplikacije razvijene za potrebe sportsko-rekreativnih i drugih objekata. Naplata karata kontrola pristupa se sprovodi lako i efikasno uz pomoć ove aplikacije. Korisnici imaju mogućnost da kroz bolje planiranje angažovanja zaposlenih eliminišu zloupotrebe i smanje troškove. Obe aplikacije omogućavaju štampanje svih vrsta karata sa QR bar kodovima, programiranje beskontaktnih kartica, privezaka i nepromočivih narukvica.
Digital Logic aplikacije za prodaju karata nude u svakom trenutku direktan uvid u čitav niz podataka.

  • Ko je prodao kartu.
  • Koja vrsta karte je prodata.
  • Koliko je karata prodato po svakoj kategoriji (dnevna, noćna, dečija itd.).
  • Kada je karta poništena.
  • Ko je poništio kartu.

Više>>