Evidencija radnog vremena za mala preduzeća

Autonomni identifikacioni sistemi nisu privilegija samo velikih preduzeća, tako je evidencija radnog vremena za mala preduzeća, namenjena kompanijama koje upošljavaju do 50 radnika. Ove kompanije predstavljaju najdinamičniji segment privrede, koji ujedno ima i najveću stopu razvoja. Najčešće nastala iz manjih porodičnih manufaktura, sa povećanjem broja radnika ova preduzeća ubrzo dolaze do potrebe za kontrolom prisutnosti i prvih analiza rada i angažovanja kadrova.

Savremeno poslovanje u kome je rad bez informacionih tehnologija već postao nezamisliv, elektronski sistemi evidencije radnog vremena predstavljaju idealno rešenje iz sledećih razloga:

  • Nije neophodno angažovanje dodatnih zaposlenih u kadrovskim službama.
  • Moguće je voditi tačnu evidenciju prisutnosti zaposlenih, odnosno vremena dolaska i odlaska sa posla.
  • Obračun zarada postaje daleko lakši i precizniji čak i za sisteme u kojima su radnici angažovani u smenama, čak i kada se vremenski preklapaju.
  • Moguće je vršiti tačne kadrovske analize koje omogućavaju preraspodelu radne snage uz maksimalnu efikasnost.

U zavisnosti od potreba i mogućnosti izvođenja neophodnih instalacija, moguće je birati između dve vrste sistema za evidenciju radnog vremena do 50 zaposlenih:

 AIS START SISTEM

AIS Start - evidencija radnog vremena za mala preduzeća

AIS START sistem evidencije radnog vremena je namenjen firmama koje zapošljavaju do 50 zaposlenih. Okosnicu sistema čini čitač beskontaktnih kartica. Čitač se može koristiti za očitavanje ulaza, izlaza ili se može koristiti kao ulazno/izlazni čitač.
Ovaj čitač nema napojnu jedinicu. Napaja se iz punjive baterije koja se može puniti sa USB porta. Jedno punjenje čitača omogućava nekoliko meseci rada uređaja u skladu sa brojem očitavanja, odnosno brojem zaposlenih koji se redovno evidentiraju.

AIS START omogućava da se evidencija radnog vremena i kontrola prisutnosti lako sprovode. Njegova robustnost i autonomnost funkcionisanja, predstavljaju idealno rešenje za firme koje imaju veliki broj terenskih radnika.
Ovako rešen uređaj obezbeđuje na primer, građevinskoj kompaniji da precizno evidentira dolaske i odlaske radnika na isturenim gradilištima, u dužem vremenskom periodu, bez potrebe za posebnim računarom.
Dugotrajna baterija garantuje pouzdan rad za više hiljada radnih očitavanja. Interna memorija ima dovoljno kapaciteta da zabeleži gore-pomenute događaje. Sve ovo omogućava siguran prenos podataka na glavni računar i nakon nekoliko dana.

 

 

 TnA DESKTOP EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

 

AIS TnA WEB aplikacija

TnA desktop evidencija radnog vremena  je varijanta aplikacije za evidenciju radnog vremena gde se koristi neautonomni uFR Nano (by Digital Logic) čitač priključen na računar. Bez obzira na nedostatak autonomnosti, prednost ovog sistema je dvosmerna komunikacija i bolja interaktivnost sa TnA Cloud Serverom.
Registracija zaposlenih prilikom dolaska i odlaska s posla vrši se pomoću beskontaktnih kartica i tagova. Velika prednost koju sistem nudi jeste evidentiranje pametnim telefonima, koji imaju NFC podršku. Softver koji je potreban da bi se pametan telefon koristio za TnA aplikaciju dostupan je na Google Store-u. U pitanju je namenski razvijeni softver koji je potpuno besplatan – NFC Phone Check In.

Više >>