Kontrola pristupa hotelskim sobama
Hotelski sistem


 

Sistem kontrole pristupa hotelskim sobamaKontrola pristupa hotelskim sobama je varijanta sistema kontrole pristupa, naročito prilagođena korišćenju u hotelskim  kompleksima, banjskim lečilištima i domovima za stare. namenski dizajniran za kontrolu pristupa sobama i ostalim delovima hotela. Zahvaljujući činjenici da je u potpunosti razvijen od našeg stručnog tima i da se proizvodi u našim proizvodnim pogonima, hotelski sistem je u potpunosti fleksibilan i prilagodljiv vašim zahtevima.

Ovakav sistem za svoje fukcionisanje koristi beskontaktne kartice (ili narukvice i priveske). Svaka kartica može imati vremensko ograničenje, odnosno period boravka u hotelu i prostorno ograničenje, to jest mogućnost pristupa ne samo hotelskoj sobi, već i pristup drugim delovima hotelskog kompleksa (garaža, hotelski bazen, sauna, fitnes centar, u skladu sa aranžmanom koji koristi gost). Pored toga, sistem je dizajniran tako da Vam pruža potpunu kontrolu u korišćenju  električne energije u sobama, što pruža dodatne uštede u poslovanju.

Sistem se sastoji od dva čitača, jedan služi za identifikaciju i očitavanje kartica a drugi za kontrolu električne energije, zatim elektronskog prihvatnika za bravu, modula koji uključuje električnu energiju i programatora beskontaktnih  kartica. Čitači koji čine sistem se napajaju preko stalnog napajanja, a u slučaju nestanka električne energije, integrisana baterija u uređajima nastavlja da ih napaja, tako da gosti mogu nesmetano da koriste ovaj sistem dodatnih 8 sati.

 

Karakteristike

Otvaranje vrata hotelske sobe pomoću beskontaktne kartice i čitača

  • Dva čitača – jedan ulazni za očitavanje kartice i jedan za kontrolu električne energije.
  • Power modul koji pušta električnu energiju.
  • Programator beskontaktnih kartica.
  • Montiranje spolja i unutra.
  • Memorija beleži do 8000 događaja.
  • Čitanje Mifare ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
  • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički definisanog broja.
  • Čitač ima ugrađen interni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
  • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
  • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bez fizičkog pristupa uređaju.

 

KONTROLA PRISTUPA HOTELSKIM SOBAMA POMOĆU
AIS BASE HD ČITAČA 

Kontrola pristupa hotelskim sobama - Beskontaktni čitač Base HDKontrola pristupa hotelskim sobama je jedna od funkcija za koju se može koristiti AIS BASE HD čitač beskontaktnih kartica i tagova. Ovaj sistem je namenjen da korisnicima pruži jasan uvid u evidenciju prisutnosti gostiju u sobama, kao i radnika održavanja. Osim za kontrolu pristupa hotelskim sobama, čitač se može koristiti i za pristup drugim hotelskim sadržajima. U zavisnosti od aranžmana koji gost koristi, može mu se omogućuti pristup hotelskom bazenu, fitnes centru, sauni.
Base HD se napaja preko stalnog napajanja, a u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati.  Integrisana baterija na taj način obezbeđuje nesmetano funkcionisanje sistema.

 

Kontrola potrošnje električne energije u hotelskim sobama

Odlagač pristupne karticeZa vlasnike i menadžment hotela, posebno je interesantna opcija kontrole potrošnje električne energije u sobama. Umrežavanjem sistema kontrole pristupa sobama sa sistemima kontrole električnih instalacija, omogućava se automatsko uključivanje ili isključivanje potrošača u sobi jednostavnom prijavom ili odjavom gosta karticom na za to predviđenom elektronskom čitaču. Na ovaj način se izbegava neracionalno korišćenje električne energije, u praksi se pokazalo da ova vrsta sistema može dovesti i do 40% uštede električne energije. 
 Primena ovog sistema je u praksi veoma jednostavna. Prilikom ulaska u hotelsku sobu, dodeljena kartica se odlaže u držač kartica koji je u ustvari NFC čitač. Dokle god je kartica u držaču, do razvodne kutije stiže signal koji omogućava korišćenje električnih uređaja u sobi. Izvlačenjem kartice iz odlagača aktivira se tajmer koji isključuje električnu struju u hotelskoj sobi posle prethodno definisanog vremenskog perioda (dok gost napusti sobu). Na taj način se prevazilazi čest problem da klima uređaji ostaju uključeni, što dramatično uvećava potrošnju.

µFR PROGRAMATOR

 

uFR Programator beskontaktnih karticaµFR je programator MIFARE®  beskontaktnih kartica koje se koriste kao mesečne ili sezonske karte.Kao i ostali Digital Logic proizvodi i ovaj programator je projektovan i proizveden u Srbiji. Funkcionalnost uređaja je testirana sa MIFARE®  i kompatibilnim tagovima što uključuje: MIFARE®  Classic (4-byte and 7-byte), MIFARE® Ultralight, NTAG203, NFC i NFC kompatibilne kartice i tagove.

Uređaj komunicira sa računarom i napaja se električnom energijom preko USB kabla. Programiranje kartica se vrši lako, zahvaljujući jednostavnim aplikacijama koje  su sastavni deo biletarskog sistema.  U skladu sa zahtevima koje određena kartica mora da ispuni, unose se podaci koji će joj definisati ograničenja. Ona mogu biti vremenska (na određeni period, nedelju, mesec, sezonu , godinu) i vrednosna (za određenu količinu kredita).