Pitanja i odgovori

Šta je evidencija radnog vremena?

Evidencija radnog vremena predstavlja sistem koji je namenski razvijan da bi se prevazišli brojni problemi sa preciznim i ažurnim vođenjem broja radnih sati koje su zaposleni provodili na radnom mestu. Pored konkretnog radnog vremena, postoje opcije beleženja i ostalih vremena (pauza za topli obrok, službeno odsustvovanje, privatno odsustvovanje) koja zajedno čine ukupno vreme provedeno na poslu. Osim vremena provedenog na poslu sistemi takođe obrađuju vremena kada je zaposleni odsutan usled bolovanja, godišnjeg odmora.
Umesto ručnog beleženja svih ovih podataka, čitav sistem je automatizovan, što rasterećuje i ubrzava rad HR službe, a sem automatizacije beleženja podataka, automatizovani su i svi relevantni izveštaji. Sistem evidencije radnog vremena kreira izveštaje za sve vremenske periode (dnevni, nedeljni, mesečni, periodični, godišnji), kako za pojedince tako i za više organizacione celine. Softverska aplikacija za praćenje prisutnosti zaposlenih primenjiva je na kompanije svih veličina (mikro, mini, srednja i velika) i modela finansiranja (privatna, javna ili društvena preduzeća).

Koje prednosti donosi sistem evidencije radnog vremena?

Kvalitetna obrada gore navedenih podataka pomaže upravi da preciznije obračunava lične dohotke, smanji nepotrebne rashode usled neevidentiranih kašnjenja i preranih odlazaka, kao i fiktivnih prekovremenih sati. HR menadžment kompanije može na osnovu čitavog niza izveštaja koji su na raspolaganju da donese odluku o relokaciji zaposlenih na pozicije gde do pravog izražaja mogu doći njegove radne osobine, da stimuliše zaposlenog u novom radnom okruženju ili da on posluži kao podsticaj kolegama. Instaliranjem sistema i njegovim pravilnim korišćenjem moguće je iskoristiti njegov potencijal, a u kratkom vremenu donose se brojne uštede, najpre na osnovu preciznije isplaćenih zarada, zatim kroz eliminaciju nekontrolisanih kašnjenja ili zloupotreba prilikom upisivanja netačnih vremena dolaska i odlaska u evidenciju.
 Sistem može generisati veliki broj različitih izveštaja u formi tabela ili grafika. Tabelarni izveštaji se bez problema mogu izvesti u CSV i Excell formatu. Grafički izveštaji svojom preglednošću omogućavaju lakši i brži uvid u sve informacije koje su važne za funkcionisanje HR službe, kao i računovodstveno-obračunske službe. Sa njima se lakše mogu planirati angažovanja u vreme praznika, raspored godišnjih odmora, aktivne promene rasporeda smena, a jedna od opcija koje sistem nudi je automatsko prepoznavanje smene u kojoj zaposleni radi.

Šta je kontrola pristupa?

Sistem kontrole pristupa je osmišljen prvenstveno u cilju sprečavanja ulaska neovlašćenih lica u postrojenja, objekte i protorije. Sistem predstavlja kombinaciju mehaničkih i elektronskih rešenja i može funkcionisati samostalno ili kao deo drugih, većih sistema. Kontrola pristupa može varirati od jednostavne, elektronski kontrolisane bravice na ormaru svlačionice fitnes kluba, preko mehaničkih barijera, trokrakih i onih pune visine koje ograničavaju protok posetilaca na stadionima, koncertnim halama, pozorištima, muzejima, zabavnim parkovima, autobuskim, železničkim stanicama i aerodromima.
Osim toga, tu mogu biti elektronske brave na ulaznim i sobnim vratima stambenih zgrada, hotela, banjskih lečilišta, studentskih i učeničkih domova ili domova za negu starih lica. Ili da odemo još korak dalje do važnih objekata: laboratorija, arhiva, kontrolnih centara u postrojenjima od strateške važnosti, gde se pristup kontroliše beskontaktnim čitačima i karticama zaštićenim visokim nivoima enkripcije.

Oblasti primene sistema kontrole pristupa

Sistem kontrole pristupa je našao primenu u gotovo svim sferama žvota. Gde god je potrebno regulisati dostupnost određenih sadržaja, bilo da su to garderobni ormarići u svlačionici, bilo da je u pitanju pristup razvojnoj laboratoriji visokotehnološke institucije. Pomenuti garderobni ormarići mogu se naći u sportskim centrima, hotelskim bazenima ili njihova manja verzija može se koristiti kao poštansko sanduče. Otvaranje i zatvaranje ormarića vrši se prislanjanjem beskontaktne kartice na čitač.
Ista kartica i čitač se mogu koristiti za manipulaciju ulaznim i sobnim vratima u hotelima, studentskim domovima, domovima učenika, ustanovama za negu starih lica, banjskim lečilištima. Za aktiviranje beskontaktnih čitača se osim NFC kartica, mogu koristiti i narukvice ili privesci koje u sebi imaju NFC tagove ili pametni telefoni sa NFC čipom.
Pomenuta kombinacija je primenjiva sa pešačkim barijerama, kakve odavno viđamo na autobuskim i železničkim stanicama i aerodromima, a od skora i na ulazima u velike sportske centre, akva parkove, koncertne hale, muzeje. Ovde su one neodvojivi deo biletarskog sistema, gde su zadužene za ograničavanje fizičkog pristupa sadržajima za koji je (ili nije) plaćena ulaznica.
Kao deo sistema Evidencije radnog vremena, kontrola pristupa ima direktnog uticaja na monitoring zaposlenih u okviru preduzeća, da li su na svom neposrednom radnom mestu. Takođe, kontrola pristupa je važna da ograničenje kretanja u delovima objekta ili prostorijama, koji zbog prirode posla koji se u njima obavlja, ne bi trebalo da budu dostupni svim zaposlenima, već samo onima sa posebnom autorizacijim. Za pristup, arhivama, sefovima, razvojnim laboratorijama, koriste se isti beskontaktni čitači, ali su kartice sa višim nivoima enkripcije, koje uz odgovarajući softver isključuju mogućnost da se ugrozi bezbednost interesnih prostorija.

Šta je to Sistem studentskih domova?

Sistem studentskog doma ili Studentski sistem, ima za cilj da na što efikasniji način sinhronizuje najrazličitije potrebe stanara studentskih i učeničkih domova.Studentski sistem koji je razvio Digital Logic nastao je objedinjavanjem sistema kontrole pristupa studentskim sobama, sistema evidencije prisutnosti, sistema biblioteke, kao i sistema izdavanja obroka u restoranu. Za funkcionisanje sistema potrebni su beskontaktni NFC čitači i beskontaktne identifikacione kartice i prateće softverske aplikacije koje imaju zadatak da prikupljene informacije obrade i omoguće studentu, da bez problema uđe u svoju sobu, prijavi se na obaveznim vežbama-predavanjima, biblioteci iznajmi knjigu ili da u restoranu studentskog doma preuzme svoj obrok.

Studentski dom, evidentiranje studenata - pitanja i odgovori

Prednosti koje donosi upotreba Sistema za studentske domove

Uvođenje ovog sistema donosi čitav niz prednosti u svakodnevnom i nesmetanom funkcionisanju studentskih i učeničkih domova:

– Kontrola pristupa studentskim (učeničkim) domovima i dodeljenim sobama (elektronski ključ)
– Evidencija prisutnosti (uz IP kameru i identifikaciju) studenata na predavanjima
– Pozajmljivanje knjiga iz biblioteke koja postoji u okviru doma ili fakulteta
– Izdavanje obroka u domskom restoranu-menzi (u zavisnosti od zahteva korisnika, postoji nekoliko modela po kojima se izdaju obroci)
– Ostvaruju se dodatne uštede boljom kontrolom troškova ishrane u studentskom restoranu
– Kontrolisani pristup dodatnim sadržajima
– Mogućnost integrisanja sistema za kontrolu potrošnje električne energije u sobama

– Sistem se može koristiti i za zaposlene i evidentiranje njihove prisitnosti
– Smanjuje se mogućnost zloupotreba, prevara i drugih protivpravnih radnji

Sistem izdavanja obroka u restoranima

Sistem restorana – sistem prodaje obroka u restoranima različitog tipa predstavlja opciju, koja je primenjiva kako u restoranima hotelskih kompleksa, banjskih lečilišta, studentskih i domova učenika, domova za negu starih lica, kao i u komercijalnim restoranima gde se kartice našeg sistema mogu koristiti kao vrsta loyalty kartica.

U svakodnevnoj upotrebi,gde god je potrebno plasirati veći broj obroka u kratkom vremenskom roku, uz istovremenu preciznu evidenciju korisnika koji je obrok preuzeo, vrednost obroka koji je preuzet, vreme kada je obrok preuzet. U zavisnosti od tipa izdavanja obroka, postoji nekoliko vrsta softverskih aplikacija koje su razvijene za lakše korišćenje sistema.

Kartice mogu nositi informacije o korisniku. U okviru bolnice, banjskog lečilišta ili doma za negu starih, osoblje restorana korisnicima mora izdati obrok odgovarajućih nutritivnih vrednosti, sadržaja koji isključuje određene namirnice i sastojke koji mogu ugroziti zdravlje bolesnika. Uvođenjem podataka o posebnom režimu ishrane nosioca kartice, isključuje se mogućnost da bolesniku izda neogovarajući i za njega opasan obrok.
Sistem može fukcionisati samostalno ili u okviru hotelskog sistema, sistema studentskog (učeničkog) doma. Kada se đaci evidentiraju na ulasku u školu, beleži se njihova prisutnost, a svi učenici koji koriste usluge školske menze se na taj način automatski prijavljuju za obrok (ili više njih, ako škola ima organizovan celodnevni boravak). Tako se minimizira mogućnost pripreme viška obroka i školska ustanova ostvaruju dodatne uštede.
Kada je potrebno organizovati ishranu zaposlenih, sistem restorana efikasno rešava problem. Pošto koristi iste čitače i iste beskontaktne kartice, sistem restorana se može nadovezati na evidenciju radnog vremena, te je zbog toga posebno interesantan poslovnim kompleksima koji u imaju na raspolaganju i fabričke restorane.
Klasični restorani mogu implementirati sistem i ponuditi svoje usluge korisnicima koji mogu biti iz različitih kompanija, a evidentirati se mogu sa karticama koje već poseduju, pod uslovom da su istog standarda koji koriste Digital Logic NFC čitači (13,56 MHz). Pri tom bi se evidentirao jedinstveni identifikacioni broj beskontaktne kartice. Svaki korisnik bi se mogao registrovati na online aplikaciju sa korisničkim imenom i lozinkom i na taj način bi imao uvid u iskorišćenost “kredita” na kartici. U skladu sa zahtevima aplikacija se može obogatiti opcijama naručivanja obroka sa menija, otkazivanja obroka i slično.
Za nesmetano funkcionisanje sistema zaslužne su hardverske komponente i softverska aplikacija razvijeni u Digital Logic-u. Beskontaktni čitač Base HD koji funkcioniše na 13,56 MHz, bez problema očitava identifikacione kartice, priveske ili narukvice sa NFC tagom. Softverska aplikacija sa preglednim menijima, omogućava lako upravljanje svim opcijama, sa velikim brojem statističkih izveštaja koji garantuju korisnicima najefikasnije iskorišćenje celog sistema.

Prednosti sistema izdavanja obroka u restoranima

Implemetacijom Sistema izdavanja obroka u restoranima, korisnici dobijaju čitav niz benefita.
– Kontrola izdavanja obroka (isključivo nosiocu kartice, taga, pametnog mobilnog telefona)
– Kombinacijom sa evidencijom prisutnosti, smanjuju se troškovi fabričkih, školskih ili studentskih restorana (menzi),
jer se priprema tačno određeni broj obroka prema spisku prisutnih korisnika usluga restorana.
– Sistem može funkcionsati samostalno ili kao deo većeg sistema.
– Postojanje nekoliko različitih modela izdavanja obroka koji zadovoljavaju gotovo sve potrebe korisnika. 
– Klasični restorani (koji posluju u okviru velikih poslovnih centara, na primer) mogu ponuditi svojim korisnicima preuzimanje obroka dostavom, uz evidentiranje sa mobilnim telefonima.

GPS/GPRS praćenje pozicije i telemetrije vozila

Sistem praćenja pozicije i telemetrije vozila predstavlja veoma važnu komponentu u savremenom poslovanju kako transportnih preduzeća tako i onih kompanija koje se ne bave primarno prevozom, ali poseduju sopstvene vozne parkove. Kako bi ostvarili što veći profit, preduzetnici se trude da minimiziraju troškove. Radi što efikasnijeg iskorišćenja kapaciteta vozila, eksploatacije motora u najoptimalnijim uslovima (obrtaji motora, stepen prenosa, nagib terena, trenutna brzina), koriste se sistemi koji omogućavaju vlasnicima i menadžerima da znaju pozicije njihovih vozila, kao i način vožnje njihovih vozača (ekonomičan ili agresivan stil).
Zahvaljujući našem hadveru i pratećim softverskim aplikacijama, moguće je ispratiti sve relevantne informacije kroz izveštaje koje aplikacija formira automatski. Takođe je moguće ispratiti eventualno kretanje vozila van zadatih interesnih tačaka koje određuje poslodavac, neplanirana zadržavanja na pojedinim mestima, kretanje van optimalnih ruta. 
Pozicija vozila se utvrđuje posredstvom mreže GPS satelita, a telemetrijski podaci se prikupljaju sa senzora na više pozicija u vozilu.  Podaci objedinjeni u glavnoj računarskoj jedinici se zajedno sa pozicijom prosleđuju do servera putem GPRS mreže mobilne telefonije. Aplikacija obrađuje primljene podatke i uobličava ih u numeričke i grafičke izveštaje koji pružaju dovoljnu količinu informacija za procenu iskorišćenosti kapaciteta vozila.

Prednosti GPS/GPRS praćenja pozicije i telemetrije vozila

 • Manji investicioni troškovi uvođenja sistema za praćenje vozila, koji se u brzom roku isplate kroz utrošak goriva i izdatke za popravke vozila.
 • Mogućnost iznajmljvanja uređaja, što znatno umanjuje troškove.
 • U slučaju kupovine uređaja na mesečnom nivou imate samo troškove pretplate.
 • Nemate troškove održavanja.
 • Svi podaci su zaštićeni na našim serverima.
 • Svu opremu i programe za praćenje održavaju stručna lica.
 • Nema angažovanja dodatnog stručnog osoblja.
 • Svi relevantni podaci su dostupni uvidu izveštaja koji se mogu izvesti u CSV i Excel formatima.

Kontrola pristupa zgradama 

Kontrola pristupa stambenim zgradama je sistem razvijen da stanarima-korisnicima maksimalno pojednostavi ulazak u zgrade. Beskontaktni čitač koji se montira na vratima povezan je sa elektroprihvatnikom na bravi i u trenutku kada registrovani korisnik sistema (stanar) približi NFC karticu, privezak, narukvicu ili NFC telefon, čitač šalje signal da se brava otključa. Ovakav sistem je napravio veliki pomak u odnosu na klasične sisteme sa ključem i interfonom. Oni su na tržištu već više od 40 godina i  ne mogu da ispune nove zahteve klijenata. Problemi koji nastaju usled izgubljenih ili polomljenih  ključeva primoravaju stanare zgrada da se dovijaju na razne načine kako bi ušli u svoju zgradu. Zimi kada se zalede cilindri na bravama, kada su stanarima zauzete ruke, kada je vreme loše, osvetljenje slabo ili nikakvo, postojeći sistemi predstavljaju prepreku za stanare zgrada. Pored toga, postoje i mnoge situacije u kojima je ugrožena bezbednost stanara. Otključavanje ulaznih vrata ključem tada može trajati predugo i dodatno se produžava usled dekoncentrisanosti, panike ili loše vidljivosti.

Prednosti koje donosi kontrola pristupa stambenim zgradama

 • Bezbednost stanara zgrade na znatno višem nivou, naročito važno za decu i starije sugrađane
 • Kartice i tagovi se mogu kopirati i programirati samo na zahtev korisnika, za razliku od ključeva
 • Dodatna bezbednosna opcija: beleženje ulaza/izlaza,  evidentiranje ko je od stanara otvorio vrata, beleženje do 5000 događaja
 • Integracija IP kamere, uz evidentiranje ko je otvorio vrata, IP kamera beleži sliku korisnika
 • Isključena mogućnost zaglavljivanja i lomljenja ključa usled zaleđenog cilindra brave zbog otvaranja vrata pomoću kartica i tagova

Šta je sistem bivatorijuma i koja mu je namena?

Bivatorijum se u najkraće može opisati kao sistem koji omogućava kontrolisani pristup javnim česmama sa pijaćom vodom. Sistem bivatorijuma je razvijen za ekonomičnu distribuciju zdrave pijaće vode sa javnih česama, a zasnovan na sistemu identifikacije. Bivatorijum građanima korisnicima omogućava kontrolisani pristup izvoru tretirane vode, a lokalnoj zajednici i preduzeću za vodosnabdevanje garantuju smanjenje gubitaka usled neovlašćenog istakanja vode i produženje resursa skupocenih filtera u sistemu prečistača vode javne česme.
Snabdevanje stanovništva naseljenih mesta pijaćom vodom se najčešće vrši distribucijom vode cevovodom od izvorišta do mesta življenja (kuće ili stanovi). Voda je upitnog kvaliteta od samih izvorišta gde se podvrgava fizičko-hemijskim tretmanima prečišćavanja, da bi se transportovala mrežom cevovoda koji su uglavnom stariji od 30 godina, sa naslagama materija koje su se nataložile i predstavljaju sekundarni izvor kontaminacije vode.

Izgradnja fabrike vode je izuzetno krupna investicija i većina lokalnih zajednica, još uvek ne može da izdvoji sredstva za njihovu izgradnju. Snabdevanje cisternama sa pijaćom vodom je skupo i stvara nezadovoljstvo kod stanovništva, flaširana pijaća voda iz prodavnica je skupo rešenje, kao i okretanje drugim izvorima pijaće vode (postojeći ulični bunari i izvori, kućni prečistači vode, itd.). Javne česme sa prečišćenom pijaćom vodom predstavljaju moderno rešenje, umerene cene koštanja (najveći trošak nakon postavljanja česme predstavlja redovno održavanje skupih filtera), a visokog kvaliteta pijaće vode.

Delovi sistema bivatorijuma

 • Sistem koristi AIS Base HD čitač beskontaktnih kartica i tagov operativan u širokom rasponu temperatura i u uslovima povećane vlage.
 • Elektronski kontrolisani protokomer je zadužen za precizno doziranje količine vode koja se istače, uz optimalnih 5 litara za snabdevanje domaćinstava.
 • Softver koji se koristi za kontrolu sistema javnih česama, pruža uvid u utrošenu količinu vode, količinu koja je preostala, kumulativnu potrošnju za određeni vremenski period, kako za pojedinačnu karticu, tako i za sve korisnike usluga javne česme.

Koje prednosti donosi sistem bivatorijuma?

Za efikasno vodosnabdevanje kroz sistem bivatorijuma, bez gubitaka na zloupotrebe od strane neovlašćenih lica, javne česme se opremaju Digital Logic Base HD beskontaktnim čitačima NFC kartica i tagova. Uvezan čitač kartica sa elektronski kontrolisanim slavinama, preko našeg inovativnog softvera garantuje da će ovlašćeni korisnik beskontaktne kartice moći da natoči tačno određenu količinu vode. Ovakav sistem isključuje mogućnost neovlašćenog istakanja velike količine vode, korišćenja visokokvalitetne procesirane (a samim tim i skupocene) vode u neadekvatne svrhe, odnosno sve drugo osim pića i pripremanja hrane. Tako se izbegava nepotrebni trošak zbog ubrzanog rabaćenja skupocenih prečistača koji imaju ograničeni kapacitet.

Ovaj sistem omogućava i efikasniju naplatu redovnih računa za vodu. Naime, neregulisane obaveze prema javnom preduzeću za vodosnabdevanje, za vodu koju građani koriste iz sistema vodovoda, onemogućavaju građanima da dopune svoje kartice koje koriste na čitačima u okviru sistema javne česme. Na taj način se ostvaruje višestruka korist, javno preduzeće za vodosnabdevanje, praktično minimizira iznose neplaćenih računa, lokalna samouprava ne mora izdvaja dodatna sredstva iz budžeta, da bi se dotiralo pomenuto preduzeće zbog neefikasnog sistema naplate. Na kraju i samo održavanje prečistača i filtera u okviru javne česme se time ne dovodi u pitanje.

Isti sistem je primenjiv i na izvorištima lekovite vode u banjskim lečilištima, ostavljajući mogućnost da gosti hotela mogu nesmetano koristiti ovaj dragoceni resurs ili ako su zahtevi terapije takvi, preporukom lekara tačno određenu količinu vode. Prema zahtevu korisnika (banjskog lečilišta), čitači mogu aktivirati elektronske slavine pomoću boca sa ugrađenim NFC čipom, koje se dodeljuju krajnjim korisnicima (pacijentima).

Pešačke barijere

Pešačke barijere koje proizvodi Digital Logic zamišljene su kao fizička komponenta u okviru više različitih sistema.  Primenjuju se kao deo sistema kontrole pristupa, za šta se izrađuju se u verzijama kao trokraka barijera i višekraka barijera pune visine. Sistem kontrole pristupa, u zavisnosti od potreba naručioca može se sastojati iz jedne ili više sistemski kontrolisanih trokrakih ili višekrakih barijera, kao i pratećih konstrukcija poput dodatnih vrata, ograda i slično.
Pešačke barijere sistema kontrole pristupa mogu se primeniti posredno kao deo sistema evidencije radnog
vremena.  U okviru  ovog sistema ili biletarskog sistema. Uvođenjem RFID tehnologije podiže se efikasnost poslovanja na viši nivo.
Takođe smanjuju se mogućnosti malverzacija, a procenat evidentiranih – poništenih karata dramatično se
uvećava, obezbeđujući tačnu i ažurnu evidenciju. Iskorišćenjem nabrojanih prednosti, instalirani sistem
se isplaćuje u relativno kratkom roku, da bi nakon toga nastavio da donosi profit kompaniji.