Organizaciona struktura


Iako je svoje poslovanje započeo isključivo kao servis elektronike, danas Digital Logic DOO svoju delatnost zasniva na projektovanju, razvoju i proizvodnji najrazličitijih vidova elektronske opreme.

 

  • Servis elektronike, koji sa 45 godina tradicije predstavlja osnovu razvoja cele firme, kao sektor i danas uspešno obavlja poslove vezane za servis elektronskih uređaja, audio-video tehnike, telefonskih centrala, mobilnih telefona i računara. Ključ uspešnog poslovanja servisa je stalno praćenje inovacija na tržištu elektronske opreme kao i angažovanje profesionalnog tima iskusnih servisera koji mogu odgovoriti svakom postavljenom zadatku.

 

  • Projektno i razvojno odeljenje, nastalo je iz potrebe da se u potpunosti zaokruži proizvodni proces od idejnog rešenja, preko projektovanja, razvoja i na kraju proizvodnje elektronskih uređaja. Pošto je funkcionisanje elektronske opreme nerazdvojivo od softvera koji je pokreće, Projektno i razvojno odeljenje podeljeni su na softversku i hardversku projektantsku jedinicu. Svi proizvodi razvijeni i proizvedeni u firmi Digital Logic DOO svoju funkcionalnost i mogućnost stalne nadgradnje duguju upravo radu projektnog i razvojnog odeljenja i inventivnim rešenjima koje iz njega dolaze.

 

  • Proizvodnja je zaseban sektor u kome se vrši fizičko sklapanje elektronskih i ostalih komponenti, sve do finalne proizvodnje uređaja. Pored toga, proizvodni sektor vrši i kontrolu ispravnosti i kvaliteta uređaja, a u saradnji sa Projektnim odeljenjem radi i na razvoju prototipa i njihovim preliminarnim ispitivanjima. Prednost posedovanja sopstvene proizvodnje je u elektronskoj industriji višestruka. Sem brze reakcije na porudžbine kupaca omogućava i bolju kontrolu kvaliteta ali i dinamičnije proizvodno okruženje u kome se novi uređaji razvijaju i plasiraju daleko lakše i brže.

 

  • Sektor autonomnih identifikacionih sistema AIS bavi se projektovanjem, proizvodnjom, implementacijom i održavanjem autonomnih identifikacionih sistema i sistema kontrole pristupa. Približnije, oblast delovanja AIS sektora podrazumeva rad na sistemima kontrole prisutnosti zaposlenih, kontrole pristupa prostorijama i objektima, uz mogućnost izrade više vrsta pristupnih barijera, kao i kontrolu rada na mašinama i izrada ostalih namenskih sistema po narudžbini kupaca.

 

  • Tiketing sektor osnovan je da bi se izašlo u susret zahtevima autoprevoznika kojima je od vitalne važnosti objedinjavanje sada već sveprisutnih elektronskih sistema naplate karata i satelitskog praćenja položaja vozila, kao i praćenja osnovnih telemetrijskih podataka poput brzine kretanja, temperature, broja obrtaja motora i nivoa goriva. Na osnovu ovih podataka moguće je vršiti kompletan monitoring flote vozila, čime autoprevoznik dobija punu kontrolu nad linijama koje pokriva i obezbeđuje veću sigurnost i komfor za svoje putnike.

 

  • Satelitsko praćenje i kontrola telemetrije vozila ne postoji kao zaseban sektor ali kao skup usluga samo po sebi predstavlja zasebnu celinu. Zbog velikog obima posla ova oblast angažuje zaposlene iz više sektora i trenutno se svrstava među aktivnosti firme sa najbržom stopom razvoja i rasta.

 

  • Sektor međunarodne prodaje je osnovan radi što uspešnijeg poslovanja sa inostranstvom kao jednim od prioriteta u razvojnim planovima firme, pa je i sektor čija je prvenstvena namena organizacija online trgovine našao svoje mesto u organizacionoj šemi preduzeća. Paketirani proizvodi koji se distribuiraju u okviru Internet sektora kreirani su za laku instalaciju i puštanje u rad po principu Plug and Play, tako da kupci uz odgovarajuću tehničku podršku i pored toga što se nekada nalaze i na drugom kraju sveta, dobijaju punu podršku i funkcionalnost svih isporučenih sistema.

 

  • TnA sektor formiran sa ciljem plasiranja na međunarodnom tržištu naše platforme za evidenciju radnog vremena- TnA (Time ‘n’ Attendance) u paketu sa našim uređajima. Višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, stečeno pružanjem usluga evidencije radnog vremena domaćim kompanijama, pretočeno je u TnA aplikaciju. Ova aplikacija nudi neke od opcija koje nisu dostupne kod konkurentskih sistema (napredni grafički izveštaji, prepoznavanje smena). Prepoznavši potencijale ove platforme, doneta je odluka da se aplikacija ponudi i inostranim kupcima.

 

  • ID cards sektor pokrenut je da bi objedinio potrebe drugih sektora za izradom personalizovanih identifikacionih, PVC i beskontaktnih kartica. ID cards je centralizovao prikupljanje porudžbina, čuvanje podataka o zaposlenima, čuvanje sigurnosnih ključeva i izradu i distribuciju kartica. Ovaj sektor, pored štampe kartica i njihovog programiranja, zadovoljava potrebe cele kompanije za štampanim promo materijalom u manjim serijama. Cilj ovog sektora je da u budućnosti, unapređenjem proizvodnih procesa i usvajanjem tehnologija štampe u velikim serijama, ozbiljnije nastupi i na stranom tržištu.

 

  • Administracija i uprava nisu sektori u pravom smislu te reči jer su njihove aktivnosti vezane za organizaciju i administrativnu podršku poslovanju svih sektora.

Poslovanje navedenih sektora je u stalnom razvoju, uslovljavajući stalno napredovanje i rad na razvoju novih, jedinstvenih rešenja u elektronskoj i IT industriji. Vreme koje dolazi najavljuje još veće potrebe za diverzifikacijom proizvodnje tako da se očekuje dalji razvoj i, nadamo se, formiranje novih sektora u organizacionoj strukturi firme.