Offline sistem kontrole pristupa i naplate karata

 

Offline sistem kontrole pristupa i naplate karata

Offline sistem kontrole pristupa i naplate karata – osnovno je  softversko rešenje koje funkcioniše bez potrebe za stalnom vezom sa internetom. Ova aplikacija omogućava osnovnu kontrolu rada sistema, odnosno karata prodatih u biletarnici. Ovakav sistem Vam omogućava štampanje svih vrsta papirnih karti sa QR barkodom, kao i programiranje MIFARE® kartica.  MIFARE® kartice su naročito pogodne za korišćenje kao mesečne ili sezonske kartice za bazene i akva parkove. Aplikacija omogućava definisanje vremensko važenje kartice. Na taj način možete definisati u kom vremenskom intervalu će kartica biti aktivna i koliko dana. Bez obzira koja se vrsta karata koristi, postoji i mogućnost kreiranja takozvanih “crnih listi” (Black list). One u sistemu prepoznaju i odbijaju istekle pretplatne ili već iskorišćene jednokratne karte čime se eliminiše mogućnost višestrukog korišćenja istih karti.

 

 

 

OFFLINE SISTEM KONTROLE PRISTUPA – TROKRAKA BARIJERA

 

 

Online sistem kontrole pristupa - Trokraka barijera za kontrolu pristupaDigital Logic trokraka barijera kao deo sistema kontrole pristupa predstavlja sklop jedinstvenog, namenski razvijanog dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Primena ovakvog vida kontrole pristupa je naročito pogodna za pristup objektima koji se naplaćuje, kao što su recimo sportsko rekreativni, izložbeni ili koncertni prostori.

Sam mehanizam trokrake barijere odlikuju napredna mehanička rešenja koja u kombinaciji sa visokokvalitetnim materijalima od kojih se izrađuju omogućavaju lak i pouzdan rad, kao i dug vek trajanja.  Za aktiviranje barijere koriste se čitači beskontaktnih kartica, NFC 2DQR barkod čitači, ali i klasična rešenja, žetoni i kovanice, sve u skladu  sa zahtevima naručioca.

 

 

 

 

 

 

OFFLINE SISTEM KONTROLE PRISTUPA – VIŠEKRAKA BARIJERA

 

Offline sistem kontrole pristupa - Višekraka barijera za kontrolu pristupa

Digital Logic višekraka barijera je razvijana na istoj platformi kao i trokraka barijera sa veoma sličnim rešenjima dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Ova barijera je takođe raspoloživa u verzijama različitih dizajna i materijala. Zbog specifične konstrukcije ova barijera stvara potpunu fizičku prepreku koju za razliku od klasične trokrake barijere nije moguće preskočiti, pa se kao takva smatra i pouzdanijim rešenjem.

D-Logic višekraka barijera se po želji naručioca može kombinovati sa pratećim konstrukcijama. Tu spadaju i  dodatna vrata sa kontrolom pristupa, ograde, prolazi za slučaj evakuacije, prolazi za lica sa invaliditetom i slično.

I ova barijera omogućava korišćenje  NFC i 2DQR barcode tehnologija za evidentiranje na sistem. Tu je i mogućnost monitoringa IP kamerama koje beleže fotografije posetilaca u trenutku prijave karte u sistemu. Više>>

 

 

 

 

 

µFR PROGRAMATOR

 

Offline sistem kontrole pristupa - uFR programator beskontaktnih kartica

µFR je programator MIFARE®  beskontaktnih kartica koje se koriste kao mesečne ili sezonske karte.Kao i ostali Digital Logic proizvodi i ovaj programator je projektovan i proizveden u Srbiji. Funkcionalnost uređaja je testirana sa MIFARE®  i kompatibilnim tagovima što uključuje: MIFARE®  Classic (4-byte and 7-byte), MIFARE® Ultralight, NTAG203, NFC i NFC kompatibilne kartice i tagove.

Uređaj komunicira sa računarom i napaja se električnom energijom preko USB kabla. Programiranje kartica se vrši lako, zahvaljujući jednostavnim aplikacijama koje  su sastavni deo biletarskog sistema.  U skladu sa zahtevima koje određena kartica mora da ispuni, unose se podaci koji će joj definisati ograničenja. Ona mogu biti vremenska (na određeni period, nedelju, mesec, sezonu , godinu) i vrednosna (za određenu količinu kredita).  

 

 

 

 

 

2DQR BARKOD PRINTER

 

Offline sistem kontrole pristupa - 2DQR barkod printerDigital Logic 2DQR barkod printer, ima mnogo polja primene. Gde god je potrebno postaviti sistem validacije baziran na 2DQR barkodu, ovaj štampač se može primeniti. Bilo da je u pitanju biletarski sistem sportskog borilišta, galerije, muzeja ili prevozničke kompanije, naš štampač se može primeniti. U kombinaciji sa mehaničkim barijerama koje su opremljene čitačem 2DQR barkodova, dobija se mini prodajno mesto.

Ovaj uređaj je osmišljen prevashodno za primenu u sredstvima javnog prevoza. Sami uslovi rada koji su karakteristični za autobuse i druga vozila (temperaturne promene, intenzivne vibracije), uslovili su da ovaj uređaj bude robusne  konstrukcije. Samim time, njegova primena u statičnim uslovima, garantuje da  će funkcionisati bez problema.

Uređaj poseduje čitav niz zaštitnih mera kako bi se predupredila eventualna oštećenja. 2DQR barkod štampač ima ugrađenu termalnu, zatim strujnu i prenaponsku zaštitu. Radni napon je 24V, što ga čini bezbednim za rad u specifičnim uslovima (povećana vlažnost na bazenima i akva parkovima). U slučaju da je štampanje usled prekida napajanja obustavljeno, ono se nastavlja čim se uspostavi potreban napon. Više>>