Softver za evidenciju radnog vremena


FREE SOFTWARE – AIS SERVER

evidencija-radnog-vremena-free-software - Softver za evidenciju radnog vremena

AIS FREE Software je aplikacija za evidenciju radnog vremena koja se dobija besplatno uz svaki Digital Logic identifikacioni sistem. Aplikacija korisniku pruža osnovne podatke u realnom vremenu – Real time, ukoliko je identifikacioni sistem povezan na računar. Grafikon u besplatnoj aplikaciji korisniku pruža uvid u osnovne podatke o fizičkoj prisutnosti i odsutnosti zaposlenog , izveštava o periodu koji je određeni zaposleni proveo na radnom mestu i daje prikaz događaja sa opisom za svaki dan u traženom periodu, sa kompletnom istorijom događaja. Više>>

 

 

AIS Time WEB TNA

 

tna1 - Softver za evidenciju radnog vremenaAIS Time WEB TNA je nova server aplikacija koja sadrži niz funkcija za konfigurisanje različitih tipova smenskog rada, ulaza, izlaza, službenih putovanja i formiranja kompletnih karneta radnika. Izveštaji koji se izrađuju, prikazuju parametre u skladu sa potrebom konkretnog korisnik AIS sistema. Aplikacija za evidenciju radnog vremena i kontrolu prisustva ima i aktivnu opciju autodetekcije smena koja pruža potpunu tačnost izveštaja bez obzira na vremenski period smene (noćni rad kada smena počinje u jednom, a završava se u drugom danu i slično).

Više>>