Softver za prodaju karata u sportskim centrima

 

 

Osnovni offline D-LPrikaz softverske aplikacije za prodaju karata na bazenimaogic softver za prodaju karata – osnovno softversko rešenje koje funkcioniše bez potrebe za stalnom vezom sa internetom i omogućava osnovnu kontrolu rada sistema, odnosno karata prodatih u biletarnici. Offline software Vam pruža širok spektar mogućnosti od štampanje običnih (papirnih) 2DQR barkod kartica, do programiranja MIFARE® beskotaktnih kartica ili nepromočivih narukvica. Sam program je dizajniran tako da je jednostavan za upotrebu. Kroz aplikaciju možete definisati nekoliko tipova karata: dnevne, noćne, mesečne, sezonske ili da sami definišete vremenski period trajanja kartice po danima i vremenu.

 

 

Online aplikacija sistema kontrole pristupa i naplate karata

 

 

Online prodaja karata Napredno softversko rešenje koje kontroliše rad sistema, odnosno u realnom vremenu omogućava kontrolu prodaje karata, kao i monitoring kontrole pristupa objektima u kojima sistem funkcioniše. U svakom trenutku u okviru softvera je moguće proveriti ukupan broj prodatih karti dnevnom, nedeljnom ili drugom proizvoljnom vremenskom intervalu koji se može kretati i do jednog sata. U svakom trenutku takođe je moguće proveriti stanje blagajne, kao i napraviti analizu poslovanja blagajne u vremenskom periodu koji određuje korisnik. Podrazumeva se i mogućnost kreiranja statističkih izveštaja u kojima bi se našli podaci o tipu, vrsti i iskorišćenosti prodatih karata, o prodaji karata po pojedinačnom radniku i slično. Na ovaj način moguće je planirati i predviđati prodaju u objektu u zavisnosti od prodaje u prethodnom periodu i u skladu sa tim prilagođavati angažovano ljudstvo i ostale kapacitete. Kod bazena postoji interesantna opcija analize uticaja dnevnih temperatura na broj posetilaca čime se na osnovu vremenske prognoze približno može predvideti i moguća poseta u određenom periodu.

 

Prikaz aplikacije za prodaju karata

 

Pomoću D-Logic aplikacije za bazene korisnik u svakom trenutku može steći uvid u to:

 

  • ko je prodao kartu.
  • koja vrsta karte je prodata.
  • koliko je karata prodato po svakoj kategoriji (dnevna, noćna, dečija itd.).
  • kada je karta poništena.
  • ko je poništio kartu.