Kontrola pristupa

 

Kontrola pristupa predstavlja sistem koji je ključan kada je potrebno ograničiti pristup pojedinim objektima ili njegovim delovima. Može funkcionisati nezavisno od drugih, ali isto tako može biti i integralni deo drugih, kompleksnijih sistema. U velikim proizvodnim sistemima, kontrola pristupa je neodvojivi deo evidencije radnog vremena. Pored evidencije ulaza i izlaza u odgovarajućim prostorijama, savremene kompanije sve češće imaju i potrebu za ograničavanjem pristupa određenim objektima ili njihovim pojedinim delovima.

Laboratorije, blagajne i arhive sa poverljivom dokumentacijom su samo neki od objekata koji se štite sistemom za kontrolu pristupa. Takođe, klasični biletarski sistemi u kojima najveći deo poslova obavljaju ljudi zamenjuju automatizovanim sistemima kontrole pristupa. Najzastupljeniji su na bazenima, sportskim centrima, koncertnim dvoranama.

Digital Logic je kompanija koja pored bogatog iskustva u integraciji sistema za evidenciju radnog vremena paralelno razvijala i sopstvene sisteme kontrole pristupa. Razvijeni su sistemi od bazičnih, zasnovanih na automatskim bravama, do složenih sistema koji integrišu trokrake i višekrake barijere.

Digital Logic sistemi kontrole pristupa koriste tehnologiju beskontaktnih identifikacionih kartica i QR barkodova. Ove tehnologije u kombinaciji sa pouzdanim elektronskim i mehaničkim sistemima koji kontroli pristupa obezbeđuju punu sigurnost i funkcionalnost.

 Pešačke barijere


Kontrola pristupa - Pešačke barijere
Pešačke barijere koje predstavljaju fizičku komponentu sistema kontrole pristupa izrađuju se u varijantama trokrakih barijera i višekrakih barijera pune visine. Sistem kontrole pristupa, u zavisnosti od potreba naručioca može se sastojati iz jedne ili više sistemski kontrolisanih trokrakih ili višekrakih barijera, kao i pratećih konstrukcija poput dodatnih vrata, ograda i slično.
Pešačke barijere sistema kontrole pristupa mogu se primeniti posredno kao deo sistema evidencije radnog vremena ili biletarskog sistema. Uvođenjem RFID tehnologije podiže se efikasnost poslovanja na viši nivo. Takođe smanjuju se mogućnosti malverzacija, a procenat evidentiranih – poništenih karata dramatično se uvećava, obezbeđujući tačnu i ažurnu evidenciju. Iskorišćenjem nabrojanih prednosti, instalirani sistem se isplaćuje u relativno kratkom roku, da bi nakon toga nastavio da donosi profit kompaniji. Više>>

 

 

 

 

Garderobni sistem

 

Kontrola pristupa - Garderobni sistem

Elektronski garderobni ormarići predstavljaju popularan sistem zaštite
pokretne imovine, pogodan za implementaciju u hotelima i sportsko-rekreativnim centrima. Naročito je primenjiv u objektima poput bazena, akva parkova, spa i wellness centara. U tim objektima može funkcionisati samostalno ili integrisan u sisteme poput Naplate karata i kontrole pristupa sportskim objektima. U školama, na fakultetima, u studentskim i domovima učenika, elektronski garderobni ormarići mogu funkcionisati samostalno ili kao deo većeg sistema. Uopšte, gde god se javi potreba za odlaganjem ličnih stvari i dragocenosti, na brz jednostavan i bezbedan način, elektronski garderobni ormarići predstavljaju odlično rešenje. Pružaju bezbednost uz razumnu cenu, s time što veće bezbednost ormarića je uslovljena fizičkim karakteristikama materijala od kojih su izrađeni ormarići i elektronske brave. Više>>

 

 

 

 

 

Sistem pristupa zgradama

 

Kontrola pristupa - Pristup zgradama

Kontrola pristupa stambenim zgradama predstavlja sledeći logičan korak u odnosu na klasične brave na ulaznim vratima zgrada. Postojeće brave i standardni interfonski sistemi su na tržištu više od 40 godina i kao takav ne može ispuniti nove zahteve stanara. Neretko se dešava da zbog izgubljenog ili polomljenog ključa, stvari koje se nose u rukama ili zaleđene brave, stanari moraju da se dovijaju da bi obavili najjednostavniju radnju – ušli u svoju zgradu.

Pored toga, svedoci smo da danas, na žalost, postoje i mnoge situacije u kojima je ugrožena bezbednost stanara. Klasični sistemi kontrole pristupa ne mogu pružiti ni približan nivo sigurnosti, brzine i lakoće korišćenja, koje nudi elektronski sistem kontrole pristupa. Otključavanje ulaznih vrata ključem tada može trajati predugo i dodatno se produžava usled dekoncentrisanosti, panike ili loše vidljivosti. Sa sistemom beskontaktnih NFC čitača i kartica odnosno tagova, svi nedostaci se lako i brzo prevazilaze.  Više>>