GPS praćenje vozila – GPS/GPRS modul

GPS/GPRS modul za satelitsko praćenje vozila je u potpunosti razvijen i proizveden od strane D-LOGIC razvojnog tima. Rezultat je dugogodišnjeg iskustva nastalog u analizi i sumiranju nedostataka na uređajima sličnih funkcija zastupljenih na našem i svetskom tržištu. Uređaj je predviđen za primenu u automobilskoj industriji, što znači da je namenjen za rad u uslovima širokog temperaturnog opsega. Osnovne funkcije ovog modula su prikupljanje a zatim skladištenje geografskih kordinata preko GPS-a i prosleđivanje istih do centralnog D-LOGIC servera preko GSM/GPRS-a. Uz pomoć ovog uređaja omogućava se satelitski prikaz trenutnih pozicija vozila, trenutnih brzina i istorije kretanja vozila, uključujući sile ubrzanja i kočenja.

Mogućnosti povezivanja sa sledećim D -Logic modulima:

 • D Logic beskontaktni čitač, čime se omogućava evidencija vozača koji upravlja vozilom.
 • D Logic Koncentrator, daje mogućnost da svi D Logic uređaji u vozilima koji se priključuju na koncentrator imaju konekciju na internet.
 • D Logic I/O Modul, prikupljanje i prosleđivanje parametara kao što su: broj obrtaja motora u minuti, nivo goriva, temperatura motora i slično.

Karakteristike

 • Nezavisni GPS prijemnik sa skladištenjem podataka.gps-tracking-module
 • GPRS predajnik quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz).
 • Mogućnost priključivanja do 4 različitih GSM kartica (rešavanje problema sa romingom i velikim računima)
 • Interna baterija
 • Interni sat realnog vremena i održavanje informacija o položajima satelita pomoću posebne interne baterije.
 • Nezavisni mikrokontrolerski sistem sa sopstvenom memorijom za skladištenje informacija D-LOGIC TICKETING SISTEMA zasnovan na D-LOGIC REAL-TIME operativnom sistemu.
 • Mogućnost nadogradnje operativnog sistema i izvršnog programa modema preko interneta (Online promena firmware -a).
 • Podržana komunikacija sa KONCENTRATOROM centralnim uređajem sa mogućnošću nadogradnje operativnog programa.
 • Podržana komunikacija sa I/O uređajem sa mogućnošću nadogradnje operativnog programa
 • RS232 PORT na RJ45 konektoru.gps-tracking-module-inside
 • RS485 PORT na RJ45 konektoru.
 • Potpun SDK i API za programere.
 • Radni napon od 12V-30V.
 • Zaštita od napona većeg od 30V
 • Radna temperatura od -30°C do +85°C.
 • D-LOGIC kućište od samogasivog ABS-a.
 • RSO atest.