MIFARE® kartice ili smart kartice (pametne kartice) predstavljaju značajan iskorak u pravcu modernog poslovanja. MIFARE® kartica Vam nude mogućnost evidentiranja dolaska radnika, ograničivanje pristupa objektima, prostorijama kompanije, zatim određenim uređajima kao i mnoge druge opcije.

Beskontaktne kartice - MIFARE® kartice

MIFARE® tehnologija je 13.56 MHz tehnologija (ISO 14443) koja se koristi u proizvodnji različitih memorijskih kartica i čitača za svakodnevnu upotrebu. Ova tehnologija se često naziva i Smart Card tehnologija. Opseg očitavanja Mifare® beskontaktnih kartica je od 2,5 cm do 10 cm (1.0” do 3,9”). Standardna Mifare® kartica ima fabrički programiran 32-bitni serijski broj.

Memorija MIFARE® kartice je podeljena na sektore i blokove. Kartica 1K ima 16 sektora za skladištenje podataka od kojih se prvi sektor uglavnom koristi kao direktorijum za ostatak kartice, a 15 preostalih sektora su korisniku na raspolaganju za upis različitih podataka. S toga se na karticu može upisati 15 različitih aplikacija, a one mogu biti izolovane i zaštićene jedna od druge upotrebom jedinstvenog ključa za svaki sektor.

Ova kartica omogućava ugradnju opcionog Contact Smart Card Chip modula, te će kartica biti u skladu sa ISO 7816 standardom. Ugradnjom magnetne trake na MIFARE® karticu postiže se uslov za ISO 7811 standard. MIFARE® tehnologija dozvoljava međusobnu autoidentifikaciju između kartice i čitača. RF prenos podataka između MIFARE® kartice i čitača je šifrovan (encrypted) dok se podaci koji se beleže na samu karticu mogu i ne moraju šifrovati, već se pristup njima može zaštititi postavljanjem odgovarajućih ključeva.