Sistem naplate karata – Biletarski sistem

 

Biletarski sistem – sistem prodaje karata sa mogućnošću štampanja termalnih i/ili standardnih papirnih jednokratnih karata. Ovaj sistem ima i mogućnost izdavanja beskontaktnih MIFARE® kartica koje mogu poslužiti kao mesečne, sezonske ili višekratne karte. Pored klasičnih Mifare kartica u okviru sistema je moguće koristiti i beskontaktne ID priveske i narukvice. Oni su se zbog vodootpornosti pokazali daleko praktičnijim za bazene ili  akva – parkove. U praksi, to znači da se posetiocu na biletarnici izda kartica, privezak ili narukvica sa kojom će se evidentirati pri korišćenju bilo kog od raspoloživih sadržaja. Na korisniku je da odluči da li će se primenjivati sistem naplate sa mogućnošću skidanja kredita (prepaid) ili plaćanja na izlasku iz objekta (postpaid).

Biletarski sistem se sem evidencije posetilaca i prodaje ili dopune karata može koristiti i za evidentiranje zaposlenih u biletarnici. Na osnovu toga je moguće vršiti kontrolu prodaje karata u realnom vremenu. Evidencija prodaje se može vršiti za svakog od biletara pojedinačno, kao i prodaja po smenama ili na dnevnom nivou.

µFR PROGRAMATOR

 

Sistem naplate karata - uFR programator beskontaktnih karticaµFR je programator MIFARE®  beskontaktnih kartica koje se koriste kao mesečne ili sezonske karte. Kao i ostali Digital Logic proizvodi i ovaj programator je projektovan i proizveden u Srbiji. Funkcionalnost uređaja je testirana sa MIFARE®  i kompatibilnim tagovima što uključuje: MIFARE®  Classic (4-byte and 7-byte), MIFARE® Ultralight, NTAG203, NFC i NFC kompatibilne kartice i tagove.

Uređaj komunicira sa računarom i napaja se električnom energijom preko USB kabla. Programiranje kartica se vrši lako, zahvaljujući jednostavnim aplikacijama koje  su sastavni deo biletarskog sistema.  U skladu sa zahtevima koje određena kartica mora da ispuni, unose se podaci koji će joj definisati ograničenja. Ona mogu biti vremenska (na određeni period, nedelju, mesec, sezonu , godinu) i vrednosna (za određenu količinu kredita). 

 

 

 

2DQR BARKOD ŠTAMPAČ ZA BILETARSKI SISTEM

 

Sistem naplate karata - 2DQR barkod printerDigital Logic QR barkod štampač je višestruko primenjiv uređaj. Gde god je potrebno postaviti sistem validacije baziran na 2DQR barkodu, ovaj štampač je apsolutno funkcio-  nalan. Bilo da je u pitanju biletarski sistem sportskog borilišta, galerije, muzeja ili pre- vozničke kompanije, naš štampač se može primeniti. U kombinaciji sa mehaničkim barijerama koje su opremljene čitačem 2DQR kodova, dobija se mini prodajno mesto.

Ovaj uređaj je osmišljen prevashodno za primenu u sredstvima javnog prevoza. Sami uslovi rada koji su karakteristični za autobuse i druga vozila (temperaturne promene, intenzivne vibracije), uslovili su da ovaj uređaj bude robusne  konstrukcije. Samim time, njegova primena u statičnim uslovima, garantuje da  će funkcionisati bez problema.

Uređaj poseduje čitav niz zaštitnih mera kako bi se predupredila eventualna oštećenja.  QR barkod štampač ima ugrađenu termalnu, zatim strujnu i prenaponsku zaštitu. Radni napon je 24V, što ga čini bezbednim za rad u specifičnim uslovima (povećana vlažnost na bazenima i u akva parkovima). U slučaju da je štampanje usled prekida napajanja obu- stavljeno, ono se nastavlja čim se uspostavi potreban napon. Više>>

 

NFC 2DQR BARKOD ČITAČ ZA BILETARSKI SISTEM

NFC 2DQR čitač za biletarski sistemNFC 2DQR BARKOD ČITAČ  napravljen je po zahtevu klijenata kompanije “Digital Logic” koji su ranije koristili pojedinačne čitače. Ovi čitači su korišćeni za evidenciju mesečnih karata u vozilima, evidenciju u sportskim centrima ili kontrolu radnog vremena. Novi beskontaktni čitač, objedinjujući više funkcija na jednom mestu, ne zahteva posebna prilagođavanja već se odmah integriše u sistem da radi, štedeći istovremeno vreme i resurse korisnika.

Uređaj ima široku primenu gde god postoji potreba za kontrolom pristupa, evidencijom prisutnosti ili fizičkom barijerom koja se otvara nekom akcijom korisnika: u objektima muzeja, koncertnih dvorana, sportskih objekata, sportsko-rekreativnih centara, autobuskih i železničkih stanica. Prvi prototipovi su tokom 2015. godine uspešno testirani u okviru sistema prodaje karata i kontrole pristupa na bazenima, gde se koristi u kombinaciji sa pešačkim barijerama. Preliminarni testovi na sistemima za elektronsku prodaju karata u javnom prevozu pokazali su da se ovaj uređaj uspešno može koristiti i za kontrolu pristupa putnika na peronima autobuskih prevoznika.

NFC 2DQR BARCODE READER povećava sigurnost – jer prijavljivanje putnika na elektronski sistem koji ima jedinstvenu bazu podataka povećava bezbednost. Ovo je ekološki prihvatljiv i ekonomski isplativ uređaj za društvenu zajednicu. Budući da povećava procenat naplate u objektima ili vozilima u kojima se koristi, uređaj opravdava uložena sredstva za kratko vreme. Objedinjeno očitavanje funkcija 2DQR kodova, NFC kartica i tagova kao i NFC telefona na jednom mestu ima velike prednosti. Ugradnja jednog uređaja umesto tri, umnogome olakšava rad i smanjuje troškove korisnika.