Online sistem kontrole pristupa i naplate karata

 

Online aplikacija

Online sistem kontrole pristupa i naplate karata – napredno softversko rešenje koje kontroliše rad sistema, odnosno u realnom vremenu omogućava kontrolu prodaje karata, kao i monitoring kontrole pristupa objektima u kojima sistem funkcioniše. U svakom trenutku, u okviru softvera, moguće je proveriti ukupan broj prodatih karata u dnevnom, nedeljnom ili drugom proizvoljnom vremenskom intervalu koji se može kretati do jednog sata. Takođe je moguće proveriti stanje blagajne, kao i napraviti analizu poslovanja blagajne u vremenskom periodu koji određuje sam korisnik. Podrazumeva se i mogućnost kreiranja statističkih izveštaja. Izveštaji mogu sadržati podatke o tipu, vrsti i iskorišćenosti prodatih karata, o prodaji karata po pojedinačnom radniku i slično.

Na ovaj način moguće je planirati i predviđati prodaju u objektu u zavisnosti od prodaje u prethodnom periodu. U skladu sa tim, može se prilagođavati angažovanje ljudstva i ostalih kapaciteta. Kada se aplikacija koristi u okviru bazena i akva parkova, postoji opcija analize uticaja dnevnih temperatura na broj posetilaca. Primenom ove analize, na osnovu vremenske prognoze, može se približno predvideti i moguća poseta u određenom periodu. Više>>

ONLINE SISTEM KONTROLE PRISTUPA – TROKRAKA BARIJERA

Online sistem kontrole pristupa - Trokraka barijera za kontrolu pristupa

Digital Logic trokraka barijera kao deo sistema kontrole pristupa predstavlja sklop jedinstvenog, namenski razvijanog dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Primena ovakvog vida kontrole pristupa je naročito pogodna za pristup objektima koji se naplaćuje, kao što su recimo sportsko rekreativni, izložbeni ili koncertni prostori. Sam mehanizam trokrake barijere odlikuju napredna mehanička rešenja koja u kombinaciji sa visokokvalitetnim materijalima od kojih se izrađuju omogućavaju lak i pouzdan rad, kao i dug vek trajanja.  Za aktiviranje barijere koriste se čitači beskontaktnih kartica, NFC 2DQR barkod čitači, ali i klasična rešenja, žetoni i kovanice, sve u skladu  sa zahtevima naručioca. Više>>

 

 

 

 

ONLINE SISTEM KONTROLE PRISTUPA – VIŠEKRAKA BARIJERA

Online sistem kontrole pristupa - Višekraka barijera za kontrolu pristupa

Digital Logic višekraka barijera je razvijana na istoj platformi kao i trokraka barijera sa veoma sličnim rešenjima dvosmernog mehanizma barijere i elektronskog sistema kontrole pristupa. Ova barijera je takođe raspoloživa u verzijama različitih dizajna i materijala. Zbog specifične konstrukcije ova barijera stvara potpunu fizičku prepreku koju za razliku od klasične trokrake barijere nije moguće preskočiti, pa se kao takva smatra i pouzdanijim rešenjem.

D-Logic višekraka barijera se po želji naručioca može kombinovati sa pratećim konstrukcijama. Tu spadaju dodatna vrata sa kontrolom pristupa, ograde, prolazi za slučaj evakuacije, prolazi za lica sa invaliditetom i slično.

I ova barijera omogućava korišćenje  NFC i 2DQR barcode tehnologija za evidentiranje na sistem. Tu je i mogućnost monitoringa IP kamerama koje beleže fotografije posetilaca u trenutku prijave karte u sistemu. Više>>

 

 

µFR PROGRAMATOR

uFR programator za Biletarski sistem

µFR je programator MIFARE®  beskontaktnih kartica koje se koriste kao mesečne ili sezonske karte.Kao i ostali Digital Logic proizvodi i ovaj programator je projektovan i proizveden u Srbiji. Funkcionalnost uređaja je testirana sa MIFARE®  i kompatibilnim tagovima što uključuje: MIFARE®  Classic (4-byte and 7-byte), MIFARE® Ultralight, NTAG203, NFC i NFC kompatibilne kartice i tagove.

Uređaj komunicira sa računarom i napaja se električnom energijom preko USB kabla. Programiranje kartica se vrši lako, zahvaljujući jednostavnim aplikacijama koje  su sastavni deo biletarskog sistema.  U skladu sa zahtevima koje određena kartica mora da ispuni, unose se podaci koji će joj definisati ograničenja. Ona mogu biti vremenska (na određeni period, nedelju, mesec, sezonu , godinu) i vrednosna (za određenu količinu kredita). 

 

 

 

2DQR BARKOD PRINTER

2DQR barkod printer za Biletarski sistem

Digital Logic 2DQR barkod printer, ima mnogo polja primene. Gde god je potrebno postaviti sistem validacije baziran na 2DQR barkodu, ovaj štampač se može primeniti. Bilo da je u pitanju biletarski sistem sportskog borilišta, galerije, muzeja ili prevozničke kompanije, naš štampač se može primeniti. U kombinaciji sa mehaničkim barijerama koje su opremljene čitačem 2DQR barkodova, dobija se mini prodajno mesto.

Ovaj uređaj je osmišljen prevashodno za primenu u sredstvima javnog prevoza. Sami uslovi rada koji su karakteristični za autobuse i druga vozila (temperaturne promene, intenzivne vibracije), uslovili su da ovaj uređaj bude robusne  konstrukcije. Samim time, njegova primena u statičnim uslovima, garantuje da  će funkcionisati bez problema.

Uređaj poseduje čitav niz zaštitnih mera kako bi se predupredila eventualna oštećenja. 2DQR barkod štampač ima ugrađenu termalnu, zatim strujnu i prenaponsku zaštitu. Radni napon je 24V, što ga čini bezbednim za rad u specifičnim uslovima (povećana vlažnost na bazenima i akva parkovima). U slučaju da je štampanje usled prekida napajanja obustavljeno, ono se nastavlja čim se uspostavi potreban napon. Više>>