Base HD – Kućišta za čitače beskontaktnih kartica za spoljnu upotrebu


Kućišta za čitače beskontaktnih kartica za spoljnu upotrebu nastala su prema zahtevima korisnika. U slučajevima kada ne postoji mogućnost da se beskontaktni čitač montira neposredno na ulaznim vratima ili na zidu, postavlja se jedno ili više kućišta sa čitačima.
Kućišta se izrađuju od nerđajućeg čelika u kombinaciji sa providnim kliritima (po želji klijenata, na raspolaganju su kliriti različitih boja). Ovakva kombinacija garantuje pouzdanost u radu, otpornost na atmosferske uticaje (padavine, veliki opseg temperatura). Naravno, njihova primena nije ograničena na spoljašnju upotrebu. Kućišta beskontaktnih čitača, upravo zbog svog atraktivnog izgleda, mogu se uklapiti u enterijere poslovnih jedinica (holove, antree).

Trenutno su u ponudi dva modela kućišta.

 

 

Base HD RING Kućišta za čitače beskontaktnih kartica

 

Kućište za čitač beskontaktnih kartica Base HD RING

Sistem sa integrisanim displejom za pokazivanje tačnog vremena evidentiranja.

Ovo kućište je predviđeno za upotebu kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. Njegov specifični oblik ga izdvaja, tako da osim za evidentiranje prolazaka zaposlenih (posetilaca, putnika) služi kao svojevrsni usmerivač kretanja.

Base HD Ring je izrađen od INOX-a, dok su displej i čitač prekriveni providnim kliritom. Klirit se u skladu sa zahtevima klijenata, može izraditi u različitim bojama. Sa jedne stane kućišta se nalazi Ulazni dok sa druge strane Izlazni čitač, sa displejima.

 

 

 

 

 Base HD TOTEM –Kućišta za čitače beskontaktnih kartica

 

 

 

Kućišta za čitače beskontaktnih kartica - Base HD TOTEM

Ovo kućište je predviđeno za upotebu kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. Izrađeno je od INOX-a, koji pruža dobru zaštitu integrisanim elektronskim uređajima. Uz to, nerđajući čelik deluje veoma atraktivno, bez posebnih zahteva za održavanjem.

Stub može biti :

Jednostrani– Sa jednim čitačem, koji služi za evidentiranje ulaza ili izlaza zaposlenih (posetilaca, putnika)

Dvostrani – Postoje dve varijante dvostranog totema.
Prva je sa ugrađenim jednim Base HD čitačem koji služi za evidentiranje i ulaza i izlaza. Ovo rešenje je pogodno za manja preduzeća, gde je frekvencija ljudi koji se evidentiraju mala i gde ne može doći do greške u evidentiranju (izlaz umesto ulaza).
Druga varijanta se primenjuje kada je potrebno da se evidentira veliki broj ljudi za kratko vreme, a zahtevi montaže su takvi da se ne mogu postavljati pojedinačni totemi. U tom slučaju, postavlja se totem sa dva čitača obostrano. Tako postavljeni čitači unutar stuba omogućavaju evidentiranje i ulaza i izlaza, bez bojazni da može doći do greške.

Karakteristike Base HD čitača integrisanog u kućišta

 

 • Montiranje spolja i unutra.Base HD čitač beskontaktnih kartica
 • Memorija beleži do 8000 događaja.
 • Čitanje MIFARE®ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
 • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički definisanog broja.
 • Čitač ima ugrađen interni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
 • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
 • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bežičnim putem.
 • Mogućnost registrovanja do 30000 jedinstvenih kartica.
 • 4 predefinisana tipa događaja (regularni ulaz/izlaz, pokušaj logovanja kartice koja je zabranjena, pokušaj logovanja stranih kartica
 • Do 8 korisnički definisanih događaja (privatni izlaz, službeni izlaz, pauza za ručak, itd).
 • Svi događaji se mogu pratiti u realnom vremenu.
 • Čitač može raditi u jednom ili oba smera.
 • Base HD čitač podržava do 30000 blacklist kartica.
 • Čitač ima zaštitu za slučaj falsifikovanja kartice.
 • Base HD čitač podržava zaključavanje definisano šifrom od strane korisnika zbog povećanja sigurnosti,kao što je vremensko programiranje, nadogradnja softvera čitača, čitanje logova.
 • Potpun SDK i API za programere.