Pokažite klijentima da su vam bitni, poklonite im LOYALTY karticu sa jedinstvenim dizajnom koji možete sami kreirati ili vam mi možemo preporučiti neki od raspoloživih dizajnerskih rešenja iz naše ponude. Podignite poslovanje na viši nivo i pridobijete nove kljente.

Pored standardnih PVC kartica u ponudi imamo i MIFARE® i NFC kartice koje na sebi mogu nositi i podatke o korisniku, čime njihovi nosioci u okviru odgovarajućih elektronskih sistema mogu vršiti prijavljivanje pri ulasku u objekte, dobijati odobrenja za pristup određenim prostorijama ili vršiti plaćanja kreditima koji su vezani za karticu.

PVC identifikacione kartice ne moraju biti ograničene na kompanije ili programe lojalnosti, one predstavljaju interesantno rešenje za mnoge klubove, sportska i hobi udruženja, političke partije, udruženja građana koja okupljaju entuzijaste najrazličitijih interesovanja i druge strukture kod kojih je potrebno ili poželjno pokazati pripadnost.