Kontrola pristupa stambenim zgradama

 

Kontrola-pristupa-u-zgradama

Kontrola pristupa stambenim zgradama predstavlja sledeći korak u odnosu na  klasične brave na ulaznim vratima zgrada. Postojeće brave i standardni interfonski sistemi su proizvod koji na tržištu postoji više od 40 godina i kao takav ne može ispuniti nove zahteve stanara. Neretko se dešava da zbog izgubljenog ili polomljenog ključa, stvari koje se nose u rukama ili zaleđene brave stanari moraju da se dovijaju da bi obavili najjednostavniju radnju – ušli u svoju zgradu.

Pored toga, svedoci smo da danas, na žalost, postoje i mnoge situacije u kojima je ugrožena bezbednost stanara. Otključavanje ulaznih vrata ključem tada može trajati predugo i dodatno se produžava usled dekoncentrisanosti, panike ili loše vidljivosti.

 Otključavanje ulaznih vrata u zgradama koje koriste naše sisteme je gotovo trenutno i ne zahteva fizički kontakt  sa bravom. Sve što je protrebno, jeste da stanar prisloni beskontaktnu karticu ili tag na za to predviđeno mesto. Na ovaj način deca i stariji stanari daleko lakše koriste ulazna vrata, bez potrebe za klasičnim otključavanjem brave.
 

Kartice i tagovi koji se koriste u ovakvoj vrsti sistema mogu se kopirati samo na zahtev korisnika!
Kopiranje klasičnih ključeva čije je kopiranje daleko jednostavnije i može se obaviti u bilo kojoj specijalizovanoj zanatskoj radnji.

Pored osnovne funkcionalnosti koja omogućava otvaranje ulaznih vrata zgrada D-Logic sistemi omogućavaju i beleženje ulazaka/izlazaka stanara iz zgrade, uz mogućnost beleženja i do 5000 događaja. Na ovaj način veće stanara u svakom trenutku može ustanoviti kojom su karticom otvarana ulazna vrata, odnosno koji od stanara ih je otvorio. Time se znatno povećava bezbednost samih stanara, ali i omogućava pravilno reagovanje u slučaju vanrednih događaja u zgradi.

Delovi sistema kontrole pristupa stambenim zgradama

 

Base HD beskontaktni NFC čitač

 

Base HD je visoko pouzdan beskontaktni čitač koji je našao primenu u čitavom nizu sistema. Pored sistema evidencije radnog vremena, za koji je inicijalno razvijen, služi i za kontrolu pristupa objektima. U toj ulozi je primenjiv na ulazu u sportsko-rekreativne centre, koncertne hale, muzeje, galerije, muzičke festivale. U okviru kompanija, sem pomenute evidencije radnog vremena,tu je kontrola pristupa laboratorijama, istraživačkim centrima, serverskim sobama, arhivama.

Ovaj uređaj je sposoban da korisniku pruži proverene informacije u svakom trenutku, bez obzira u koju se svrhu koristi. Za svaku od tih namena razvijena je odgovarajuća softverska aplikacija, koja prikupljene podatke obrađuje i formira precizne grafičke i numeričke izveštaje. Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati. To prektično znači, da i u slučaju prekida napajanja nećete biti uskraćeni za evidenciju relevantnih događaja koji se prate.

Beskontaktne kartice i privesci

Beskontaktne kartice za kontrolu pristupa stambenim zgradamaUmesto klasičnih brava i ključeva u okviru našeg sistema se koriste beskontaktne kartice kao i privesci koji u sebi sadrže NFC čip za identifikaciju korisnika. Korisnik koji je uveden u sistem (čija je kartica ili privezak isprogramiran) može nesmetano da koristi sistem odnosno da jednostavnim približavanjem  kartice do čitača (5 – 8 centimetara   maksimalne udaljenosti), brava sa elektro-prihvatnikom se automatski otvara i korisnik može slobodno da uđe. Kartice i privesci su izrađeni od otporne plastike i prema zahtevu korisnika se mogu obeležavati, odnosno na njima je moguće štampati. 

 

Prednosti koje donosi kontrola pristupa stambenim zgradama

Prednosti primene sistema

  • Bezbednost stanara zgrade na znatno višem nivou, naročito važno za decu i starije sugrađane
  • Kartice i tagovi se mogu kopirati i programirati samo na zahtev korisnika, za razliku od ključeva
  • Dodatna bezbednosna opcija: beleženje ulaza/izlaza,  evidentiranje ko je od stanara otvorio vrata, beleženje do 5000 događaja
  • Integracija IP kamere, uz evidentiranje ko je otvorio vrata, IP kamera beleži sliku korisnika
  • Isključena mogućnost zaglavljivanja i lomljenja ključa usled zaleđenog cilindra brave zbog otvaranja vrata pomoću kartica i tagova