Evidencija radnog vremena

 Brošura sistema EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

 

Sistemi evidencije radnog vremena obezbeđuju precizne podatke radnicima i poslodavcima o radnom angažovanju zaposlenih. Ovi sistemi, zahvaljujući svojim grafičkim i tabelarnim izveštajima, omogućuju kadrovskim službama i menadžmentu jasan uvid u angažovanje radnika na poslu. Ovo uključuje kašnjenja na posao, prekovremeni rad, rad na terenu, korišćenje pauze za topli obrok i mnoge druge aktivnosti zaposlenih.

Evidencija radnog vremena i kontrola  pristupa povećavaju efikasnost poslovanja i unapređuju sigurnost objekata. Vremensko i prostorno ograničenje ulazaka u određene objekte i prostorije kompanije, direktno utiču na bezbednost unutar  kompanije i bolju kontrolu kretanja zaposlenih. Bazirajući hardver na beskontaktnim čitačima i karticama, odnosno tagovima, beleženje vremena dolaska i odlaska s posla je precizno i sigurno, a softverska komponenta, oličena u vidu više različitih aplikacija, izrađenih u skladu sa potrebama korisnika,  je pouzdana i jednostavna za upotrebu.

IP kamere integrisane u sisteme evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, beleže sliku svakog zaposlenog prilikom ulaska ili izlaska. Time je eliminisana mogućnost zloupotrebe tuđe kartice, kao i evidentiranje više kartica od strane jednog lica, kao čin kolegijalnosti (tzv. “buddy punch in”). Sistem za evidenciju radnog vremena podeljen je u sledeće kategorije:

 
 

Mala-Velika-preduzeća  Evidencija radnog vremena u srednjim preduzećima   Evidencija radnog vremena u velikim preduzećima Softver za evidenciju radnog vremena


          Mala preduzeća                               Srednja preduzeća                              Velika preduzeća            Softver za evidenciju radnog vremena.