Evidencija radnog vremena za srednja preduzeća

Sistemi evidencije radnog vremena u srednjim preduzećima razvijeni su sa ciljem da odgovore zahtevima kadrovskih službi pomenutih kompanija. Njihovo funkcionisanje je nezamislivo u modernom poslovnom okruženju, bez asistencije odgovarajućih sistema namenjenih beleženju podataka o prisutnosti zaposlenih. Evidencija radnog vremena u srednjim kompanijama daleko je složenija, pa je od ključne važnosti formiranje kadrovskih izveštaja (Human resources reports). Ovi izveštaji su osnova za praćenje radnog angažovanja određene strukture kadrova. Takođe se mogu koristiti za njihovo eventualno planiranje i organizaciju premeštanja na druge poslove.

Ovaj sistem omogućava prijavu i odjavu zaposlenih na više pristupnih tačaka u okviru firme, što između ostalog omogućava i precizniji rad inteligentnog sistema određivanja smena, naročito u slučajevima kada se smene vremenski preklapaju, zahvaljujući primeni odvojenih čitača za prijavu i odjavu.

 

INTEGRACIJA SISTEMA – EVIDENCIJA RADNOG VREMENA I KONTROLA PRISTUPA

Barijere za kontrolu pristupaOvakav sistem omogućava laku primenu sistema kontrole pristupa prostorijama poput blagajni, laboratorija, server soba i slično. Zaposleni za pristup koristi istu karticu koju koristi za prijavu i odjavu pri dolasku i odlasku sa posla. Ovo omogućava i eventualne sigurnosne provere u slučaju narušavanja poverljivosti ili sigurnosti u okviru pojedinih proizvodnih procesa. Kontrola pristupa se može sprovoditi sa elektronskom bravom na vratima ili korišćenjem neke od pešačkih barijera koje proizvodi Digital Logic (trokrake i barijere pune visine). Zahvaljujući kompaktnom dizajnu mehanizma, barijere se mogu prilagoditi različitim potrebama klijenata (različiti oblici barijere, montiranje na zid).

 

SOFTVERSKA KOMPONENTA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

 

 AIS Free softver - Besplatni softver za evidenciju radnog vremenaSoftver evidencije radnog vremena, koji je integralni deo sistema, omogućava laku izradu izveštaja i mogućnost praćenja radnog angažovanja zaposlenih čak i sa udaljenih tačaka. Dovoljno je da lice ovlašćeno za pregled i kontrolu podataka vezanih za evidenciju radnog vremena bude u mogućnosti da pristupi Internetu. Aplikacija AIS Free software poseduje opcije provere trenutnog stanja prijavljivanja i odjavljivanja zaposlenih u firmi. Pored toga, softver omogućava izradu namenskih izveštaja koji pokrivaju vremenski period koji određuje sam korisnik. Izveštaji se mogu odnositi na pojedince, neke celine preduzeća ili čitavo preduzeće.

 

TNA DESKTOP WEB APLIKACIJA

 

 

TnA (Time aAIS TnA WEB aplikacija evidencije radnog vremenand Attendance) aplikacija je novi proizvod nastao u razvojnom sektoru Digital Logic-a. Iako Digital Logic ima ranijeg iskustva sa aplikacijama koje se bave evidencijom radnog vremena i kontrolom prisutnosti zaposlenih, TnA je predstavljao novi iskorak na polju, ne samo funkcionalnosti opcija koje donosi, već i udobnosti i jednostavnosti u radu.
Ova aplikacija dolazi u nekoliko varijanti, a najčešće je u upotrebi TnA desktop varijanta , gde se koristi neautonomni uFR Nano (by Digital Logic) čitač priključen na računar. Bez obzira na nedostatak autonomnosti, prednost ovog sistema je dvosmerna komunikacija i bolja interaktivnost sa TnA Cloud Serverom.

Registracija zaposlenih prilikom dolaska i odlaska s posla vrši se pomoću beskontaktnih kartica i tagova. Velika prednost koju sistem nudi jeste evidentiranje pametnim telefonima, koji imaju NFC podršku. Softver koji je potreban da bi se pametan telefon koristio za TnA aplikaciju dostupan je na Google Store-u. U pitanju je namenski razvijeni softver koji je potpuno besplatan – NFC Phone Check In.

 

BASE HD – EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

 

 

Beskontaktni čitači kartica - Evidencija radnog vremena

Base HD je visoko pouzdan beskontaktni čitač koji je našao primenu u čitavom nizu sistema. Pored sistema evidencije radnog vremena, za koji je inicijalno razvijen, služi i za kontrolu pristupa objektima. U toj ulozi je primenjiv na ulazu u sportsko-rekreativne centre, koncertne hale, muzeje, galerije, muzičke festivale. U okviru kompanija, sem pomenute evidencije radnog vremena,tu je kontrola pristupa laboratorijama, istraživačkim centrima, serverskim sobama, arhivama.

Ovaj uređaj je sposoban da korisniku pruži proverene informacije u svakom trenutku, bez obzira u koju se svrhu koristi. Za svaku od tih namena razvijena je odgovarajuća softverska aplikacija, koja prikupljene podatke obrađuje i formira precizne grafičke i numeričke izveštaje.
Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati. To praktično znači, da i u slučaju prekida napajanja nećete biti uskraćeni za evidenciju relevantnih događaja koji se prate.

 

PREDNOSTI KOJE DONOSI EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

 

Elektronski sistemi evidencije radnog vremena u savremenim kompanijama predstavljaju idealno rešenje iz sledećih razloga:

  • Nije neophodno angažovanje dodatnih zaposlenih u kadrovskim službama.
  • Moguće je voditi tačnu evidenciju prisutnosti zaposlenih, odnosno vremena dolaska i odlaska sa posla.
  • Obračun zarada postaje daleko lakši i precizniji čak i za sisteme u kojima su radnici angažovani u smenama, čak i kada se vremenski preklapaju.
  • Moguće je vršiti tačne kadrovske analize koje omogućavaju preraspodelu radne snage uz maksimalnu efikasnost.
  • Mogućnost nadogradnje sistema sistemom kontrole pristupa ili sistemom kontrole rada na mašinama.