Evidencija radnog vremena za velika preduzeća


Kontrola prisutnosti zaposlenih i evidencija radnog vremena su od velike važnosti za nesmetano funkcionisanje velikih preduzeća. Evidencije radnog vremena i kontrole pristupa se često integrišu za potrebe kompanija koje zapošljavaju i više hiljada radnika. One predstavljaju velike poslovne sisteme za čije poslovanje je neophodna i adekvatna podrška kadrovske službe. Za efikasan rad ovih službi neophodan je odgovarajući sistem evidentiranja dolazaka i odlazaka zaposlenih. Analiza vremena koje zaposleni provode u radu, na pauzama, službenim odsustvima, pruža mogućnost kreiranja kadrovskih izveštaja. Ovi izveštaji (Human resources reports) ključni su za praćenje radnog angažovanja određene strukture kadrova. Osim toga, u mnogome olakšavaju planiranje i organizovanje kadrova i njihovo eventualno premeštanje na druge poslove.

Ovaj sistem omogućava prijavu i odjavu do 32000 zaposlenih na više pristupnih tačaka u okviru firme. Ako postoje zahtevi klijenata, sistem je moguće prilagoditi i većem broju radnika. Veći broj pristupnih tačaka između ostalog omogućava i precizniji rad inteligentnog sistema određivanja smena. Ova opcija je naročito korisna u slučajevima kada se smene vremenski preklapaju. Primenom odvojenih čitača za prijavu i odjavu, direktno se utiče na stabilnost sistema i smanjuje se mogućnost grešaka.

Kontrola prisutnosti zaposlenih i kontrola pristupa

Ovakav sistem omogućava i laku primenu sistema kontrole pristupa prostorijama poput blagajni, laboratorija, server soba i slično. U tom slučaju, zaposleni za pristup koristi istu karticu koju koristi za prijavu i odjavu pri dolasku i odlasku sa posla. Ovo omogućava i eventualne sigurnosne provere u slučaju narušavanja poverljivosti ili sigurnosti u okviru pojedinih proizvodnih procesa. Povezivanje sistema kontrole pristupa sa evidencijom radnog vremena, postiže se mnogo veća bezbednost ljudi, objekata i informacija.

Kao i kod sistema namenjenih srednjim preduzećima, softver evidencije radnog vremena u velikim preduzećima, koji je integralni deo sistema, omogućava laku izradu izveštaja i mogućnost praćenja radnog angažovanja zaposlenih čak i sa udaljenih tačaka, gde god je lice ovlašćeno za pregled i kontrolu podataka vezanih za evidenciju radnog vremena u mogućnosti da pristupi Internetu. Aplikacija AIS Time Web Global poseduje opcije provere trenutnog stanja prijavljivanja i odjavljivanja zaposlenih u firmi, kao i namenske izveštaje koji pokrivaju vremenski period koji određuje sam korisnik.

Savremeno poslovanje u kome je rad bez informacionih tehnologija već postao nezamisliv, elektronski sistemi evidencije radnog vremena predstavljaju idealno rešenje iz sledećih razloga:

  • Nije neophodno angažovanje dodatnih zaposlenih u kadrovskim službama.
  • Moguće je voditi tačnu evidenciju prisutnosti zaposlenih, odnosno vremena dolaska i odlaska sa posla.
  • Obračun zarada postaje daleko lakši i precizniji čak i za sisteme u kojima su radnici angažovani u smenama, čak i kada se vremenski preklapaju.
  • Moguće je vršiti tačne kadrovske analize koje omogućavaju preraspodelu radne snage uz maksimalnu efikasnost.
  • Mogućnost nadogradnje sistema sistemom kontrole pristupa ili sistemom kontrole rada na mašinama.

 

Kontrola prisutnosti zaposlenih sa Base HD sistemom

 

Kontrola prisutnosti zaposlenih i evidencija radnog vremena sa Base HD sistemom

 

AIS BASE HD je inovativan sistem koji pored sistema radnog vremena služi i za kontrolu pristupa. Ovaj sistem je namenjen da korisnicima da jasan uvid u spisak dolazaka i odlazaka na radno mesto. Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati, tako da i u slučaju nestanka struje nećete biti uskraćeni za evidenciju vaših zaposlenih.

Kompletan uvid u evidenciju vaših zaposlenih se vrši preko softvera koji je instaliran na vašem računaru i samim tim čini integralni deo BASE HD sistema. Poput svih Digital Logic proizvoda za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, BASE HD uključuje besplatno korišćenje aplikacije za evidenciju radnog vremena, AIS Free Softvare, sa mogućnošću povezivanja sa internet aplikacijom AIS Time WEB Global, za koju svaki korisnik dobija besplatan nalog za korišćenje na probni period od 3 meseca.

Ugradnju BASE HD sistema obavlja profesionalni D-Logic tim, koji je u potpunosti obučen da korisnicima omogući brzu i kvalitetnu uslugu.

Mogućnost iznamljivanja na odredjeno vreme.