Garderobni sistem – elektronski garderobni ormarići


Garderobni sistem - Kontrola pristupa garderobnim ormarićima

Elektronski garderobni ormarići predstavljaju popularan sistem zaštite pokretne imovine, pogodan za implementaciju u hotelima i sportsko-rekreativnim centrima. Naročito je primenjiv kada su u pitanju bazeni, akva parkovi, spa i wellness centri. Takođe, u školama, na fakultetima, u studentskim i domovima učenika i uopšte, gde god se javi potreba za odlaganjem ličnih stvari i dragocenosti, na brz jednostavan i bezbedan način. Ovaj sistem može funkcionisati samostalno, ali isto tako može biti deo mnogo složenijih sistema.

Sistem koji elektronski garderobni ormarići koriste za otvaranje upotrebljava beskontaktne kartice, narukvice ili priveske sa MIFARE® čipom. Za programiranje kartica koristi se uFR Programator i softverska aplikacija. Aplikacijom se mogu beskontaktnom mediju dodeliti prava pristupa ormariću, na tačno određeni vremenski rok. Sistem može da prepozna vremenski isteklu karticu ili karticu koja ne pripada tom sistemu. Čitači se montiraju pored ormarića i povezani su sa kontrolnom pločom. U skladu sa zahtevima korisnika, čitač se može inkorporirati u kućište garderobera tako da mu mogu prići samo ovlašćena lica. Takođe se na taj način sprečavaju eventualne zloupotrebe ili fizička oštećenja uređaja. Svaki čitač ima sopstvenu memoriju u koju se beleže različiti događaji (vreme otvaranja ormarića, podaci o kartici, pokušaj otvaranja sa nevažećom karticom). Čitač ima direktnu komunikaciju sa kontrolnom pločom, koja je povezana sa svim elektromagnetnim bravama ormarića. Kontrolna ploča daje impuls elektromagnetnim bravama koje neposredno otvaraju vrata ormarića.

 

 

Varijanta garderobnih ormarića

Kartica se prisloni na konstrukciju ormara iza koje je beskontaktni čitač

Čitač očitava karticu i otvara odgovarajući ormarić za koji je kartica programirana

Elektromagnetna brava se otključava na signal sa beskontaktnog čitača

Vaše lične stvari koje ste odložili u ormarić su vam dostupne

 

Digital Logic µFR Programator beskontaktnih kartica

Elektronski garderobni ormarići - uFR Programator beskontaktnih kartica
µFR Programator beskontaktnih kartica koje se koriste kao mesečne ili sezonske karte. Kao i ostali Digital Logic proizvodi i ovaj programator je projektovan i proizveden u Srbiji. Funkcionalnost uređaja je testirana sa MIFARE® i kompatibilnim tagovima što uključuje: MIFARE® Classic (4-byte and 7-byte), MIFARE® Ultralight, NTAG203, NFC i NFC kompatibilne kartice i tagove.

Uređaj komunicira sa računarom i napaja se električnom energijom preko USB kabla. Programiranje kartica se vrši lako, zahvaljujući jednostavnoj aplikaciji. U skladu sa zahtevima koje određena kartica mora da ispuni, unose se podaci koji će joj definisati ograničenja. Ona mogu biti vremenska (na određeni period, nedelju, mesec, sezonu , godinu) i vrednosna (za određenu količinu kredita)

 

 

Base HD beskontaktni NFC čitač 

Base HD čitač - Elektronski garderobni ormarići

Base HD je visoko pouzdan beskontaktni čitač koji je našao primenu u čitavom nizu sistema. Pored sistema evidencije radnog vremena, za koji je inicijalno razvijen, služi i za kontrolu pristupa objektima. U toj ulozi je primenjiv na ulazu u sportsko-rekreativne centre, koncertne hale, muzeje, galerije, muzičke festivale. U okviru kompanija, sem pomenute evidencije radnog vremena,tu je kontrola pristupa laboratorijama, istraživačkim centrima, serverskim sobama, arhivama.

Ovaj uređaj je sposoban da korisniku pruži proverene informacije u svakom trenutku, bez obzira u koju se svrhu koristi. Za svaku od tih namena razvijena je odgovarajuća softverska aplikacija, koja prikupljene podatke obrađuje i formira precizne grafičke i numeričke izveštaje. Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati. To prektično znači, da i u slučaju prekida napajanja nećete biti uskraćeni za evidenciju relevantnih događaja koji se prate.