Istorijat Digital Logic DOO


Digital Logic DOO počeo je sa radom kao servis elektronike sada već davne 1966. godine u Aleksandrovcu, odakle je 80-ih godina preseljen u Požarevac, gde i danas posluje.

U svojim počecima Servis „Zvonko“ je upošljavao tri radnika koji su se bavili servisiranjem TV prijemnika, radio aparata, muzičkih pojačala i drugih elektronskih uređaja. Posebno treba istaći servisiranje muzičkih instrumenata baziranih na digitalnoj elektronici. U ovoj oblasti, Servis elektronike Zvonko bio je prvi i jedini u tadašnjoj Jugoslaviji.

Istovremeno, servis se među prvima u zemlji bavio servisiranjem GSM uređaja i izradom softvera za mobilne telefone. U okviru rada na softveru za mobilne telefonske uređaje, ubrzo se razvijaju jedinstvena softverska rešenja sa fokusom na program firme Alcatel. Zbog obima posla i lakše razmene podataka sa kupcima širom sveta, za potrebe GSM sistema u to vreme stalno se angažuju dva servera, što predstavlja i začetke IT sektora koji se u narednom periodu konstantno razvijao. Stalno proširujući oblast delovanja, početkom devedesetih godina Servis elektronike Zvonko je sa kompanijom "Telekom Srbija" ugovorio servisiranje digitalnih telefonskih centrala Ericsson AXE10 na više lokacija (Požarevac, Beograd, Novi Sad, Pirot, Batajnica i Surčin) - ova saradnja trajala je sve do 2007. godine.

Iskustva i ideje nastale radom na GSM tehnlogijama kao i prateća IT struktura, služe kao osnova za osnivanje posebne firme i brenda D-Logic koji je zvanično predstavljen 2000. godine. To je ujedno i trenutak u kome cela firma pokreće tranziciju iz servisno orijentisanog u sistem koji objedinjava ceo proizvodni proces, od projektovanja i razvoja do proizvodnje i implementacije finalnog proizvoda.

U početku D-Logic brend se prvenstveno zasnivao na razvoju i proizvodnji autonomnih identifikacionih sistema (AIS) na kome je radila ambiciozna petočlana ekipa, postavivši osnov za sadašnje D-Logic AIS sisteme čija su inovativna rešenja jedinstvena i u svetu. Interesantno je da je ovo jedan od prvih identifikacionih sistema koji je od samog početka predvideo zaštitu od kloniranja identifikacionih kartica, kao i mnoga druga po kojima je i danas ostao prepoznatljiv i jedinstven.

Godine 2006. Servis Elektronike Zvonko i D-Logic se integrišu i formiraju poslovnu strukturu pod zajedničkim nazivom SR „Servis elektronike Zvonko“.

Zahtevi poslovanja uslovili su da krajem 2013. godine promenom pravne forme preduzetnička radnja preraste u društvo ograničene odgovornosti sa nazivom Digital Logic DOO.  Krajem 2014. godine, registruje se  Digital Logic RnD, nova firma pod čijim se okriljem nalaze sledeće poslovne celine:  Pod ovim imenom firma i danas posluje stalno upošljavajući blizu 40 radnika. Oblast njenog poslovnog delovanja podeljena je u pet osnovnih celina:

  • Projektno razvojni sektor, namenjen istraživanju, projektovanju, razvoju hardverskih i softverskih rešenja za potrebe ostalih sektora. Ovde nastaju svi uređaji, počevši od ideje, razrade koncepta, izrade projektne dokumentacije, razvoja hardvera, firmvera i softvera, preliminarnih testiranja nultih serija proizvoda. Za potrebe specifičnih zahteva klijenata, takođe se vrši dodatno prilagođavanje uređaja.
  • Sektor proizvodnje, namenjen sklapanju i sevisiranju uređaja, kao i preliminarnim testiranjima uređaja u procesu razvoja. U ovom sektoru se za potrebe cele kompanije vrši fizičko sklapanje svih uređaja, uz konstantno unapređenje proizvodnih procesa i uvođenje novih tehnologija (3D štampa, lasersko sečenje i graviranje, korišćenje stensila i industrijskih pećnica za izradu štampanih veza)
  • AIS sektor, zadužen za projektovanje, proizvodnja i održavanje autonomnih identifikacionih sistema (AIS) i sistema kontrole pristupa. AIS sektor je implementirao svoje sisteme u veliki broj preduzeća bez obzira na broj zaposlenih ili namenu. Zatim sportsko-rekreativne centre, bazene, akva parkove, skijališta, hotele, studentske menze, domove učenika, biblioteke.
  • Sektor internacionalne prodaje. Prodaja elektronskih uređaja baziranih na beskontaktnim tehnologijama i pratećih softvera, razvojnim timovima i softverskim kućama u inostranstvu. Za kratko vreme, ovaj sektor je zahvaljujući našoj elektronskoj prodavnici uspeo da plasira naše uređaje na sve kontinente u gotovo 70 država sveta, sa akcentom na zemlje Zapadne Evrope, Severne Amerike i Australije, dok polako raste interesovanje za naše uređaje na tlu Afrike. Sektor se odlikuje odličnom podrškom korisnicima i besplatnim softverskim razvojnim alatima (SDK) za sve korisnike naših uređaja.
  • TnA sektor formiran sa ciljem plasiranja na međunarodnom tržištu naše platforme za evidenciju radnog vremena- TnA (Time 'n' Attendance) u paketu sa našim uređajima. TnA aplikacija je dostupna svim korisnicima besplatno tokom probnog perioda, pri nudeći neke od opcija koje nisu dostupne kod konkurentskih sistema.
  • ID cards sektor pokrenut je da bi objedinio potrebe drugih sektora za izradom personalizovanih identifikacionih, PVC i beskontaktnih kartica. ID cards je centralizovao prikupljanje porudžbina, čuvanje podataka o zaposlenima, čuvanje sigurnosnih ključeva i izradu i distribuciju kartica. Ovaj sektor, pored štampe kartica i njihovog programiranja, zadovoljava potrebe cele kompanije za štampanim promo materijalom u manjim serijama. Cilj ovog sektora je da u budućnosti, unapređenjem proizvodnih procesa i usvajanjem tehnologija štampe u velikim serijama, ozbiljnije nastupi i na stranom tržištu.
  • TV servis u kojem se vrši uslužno servisiranje elektronskih uređaja, TV aparata, monitora i audio opreme.
    Ova poslovna jedinica neprekidno posluje od samog početka i poslužila je kao osnova na kojem je izgrađen ostatak kompanije. Iako se Digital Logic transformisao u dominantno proizvodno preduzeće i akcenat više nije na servisnim aktivostima, TV servis se izdvojio na tržištu zahvaljujući kvalitetnoj usluzi koju pruža klijentima već pola veka.Digital Logic DOO je nastavio da funkcioniše, preuzevši na sebe jednu poslovnu celinu.
  • Tiketing sektor zadužen je za projektovanje, proizvodnju i održavanje sistema elektronske prodaje, dopuna, naplate i validacije karata u prevozničkim kompanijama. Tu su i sistemi za upravljanje flotom vozila, praćenje pozicije vozila i telemetrijskih podataka, dispečerski sistem, kao i sistemi info LED displeja za autobuske stanice, stajališta i autobuse. U okviru Tiketing sektora funkcioniše i portal redvoznje.net za internet kupovinu autobuskih karata, a od nedavno su korisnicima dostupne i Android® aplikacije za izdavanje papirnih karata u vozilima, za rezervacije i za proveru elektronskih karata. Tiketing sektor je doživeo najdinamičniji razvoj i trenutno se njihovi uređaji nalaze u više od hiljadu vozila autobuskih prevoznika u Srbiji. U narednom periodu posebna pažnja biće posvećena proširivanju poslovnih aktivnosti van granica Srbije.1. decembra 2016. godine Digital Logic je proslavio pola veka postojanja, konstantnog rada i usavršavanja, često u uslovima koji im nisu bili naklonjeni. Upornost, predanost i  inventivnost zaposlenih, sposobnost brzog prilagođavanja zahtevima tržišta temelji su na kojima počiva Digital Logic i njegov budući razvoj.Budućnost firme se zasniva na inovativnim rešenjima i stalnom proširivanju razvojnog i proizvodnog programa, kao i plodnoj saradnji sa velikom bazom domaćih i stranih klijenata. Dobra komunikacija sa klijentima je od ključne važnosti za dobijanje pouzdanih povratnih informacija, toliko važnih za dalje usavršavanje proizvoda i osluškivanja potreba za potencijalnim novim uređajima.