Softver za evidenciju radnog vremena – AIS SERVER

AIS FREE SoftwaSoftver za evidenciju radnog vremena AIS freere je aplikacija za evidenciju radnog vremena koja se dobija besplatno uz svaki D-Logic identifikacioni sistem. Aplikacija korisniku pruža osnovne podatke o radu sistema u realnom vremenu – Real time.
Grafikon u besplatnoj aplikaciji korisniku pruža uvid u osnovne podatke o fizičkoj prisutnosti i odsutnosti zaposlenog. Takođe, izveštava o periodu koji je zaposleni proveo na radnom mestu i daje prikaz događaja sa opisom za svaki dan u traženom periodu. Uz to, grafički izveštaji su veoma detaljni, sa kompletnom istorijom događaja.

Prikaz u realnom vremenu
Aplikacija pruža korisniku uvid u osnovne podatke u realnom vremenu. Znači u trenutku nastanka događaja, pokazuje serijski broj identifikacione kartice koja je očitana na ulazu, odnosno izlazu).

 

 

AIS TIME WEB TNA kompatibilan – moguća integracija sa AIS Time WEB TNA Internet aplikacijom.

Softver za evidenciju radnog vremena

 

Aplikacija poseduje izdvojenu proceduru za kontrolu prolaza, koja u slučaju da je čitač povezan sa računarom korisniku sistema u realnom vremenu prikazuje fotografiju i podatke o licu koje je očitalo karticu. Za slučaj da lice kojem je dozvoljen pristup nije u mogućnosti da očita prolaz korišćenjem svoje Mifare kartice ( i drugo), aplikacija omogućava korisniku sistema da izvrši ručni unos podataka, odnosno evidentira prolaz.

Ethernet/Internet podrška – AIS Free Software podržava prenos podataka TCP/IP konekcijom što omogućava i njegovo lako korišćenje na udaljenim računarima (portirnice, nadzorna mesta, itd).