Biletarski sistem-NFC 2DQR čitač

NFC 2DQR čitač zaokružuje Biletarski sistem sa svojom sposobnošću da očitava NFC kartice, tagove, telefone i odštampane 2DQR kodove