Prodaja karata kontrola pristupa

Biletarski sistem se koristi za prodaju, dopunu, poništavanje i evidentiranje karata u sportsko-rekreativnim
centrima, koncertnim halama, festivalima, muzejima, galerijama. Evidentiranjem zaposlenih u biletarnici, ovaj sistem omogućava korisniku kontrolu prodaje karata u realnom vremenu, za svako prodajno mesto, po smenama ili na
određeni vremenski period.