AIS SERVER - Besplatni softver

AIS Server je aplikacija za evidenciju radnog vremena koja se dobija besplatno uz svaki Digital Logic
identifikacioni sistem. Korisniku su u realnom vremenu dostupni podaci o prisutnosti zaposlenih,
periodu koji su proveli na poslu i prikaz svih događaja u traženom vremenskom periodu.