AIS Time WEB TnA

AIS Time WEB TnA je nova server aplikacija za evidenciju radnog vremena koja sadrži niz funkcija za konfigurisanje različitih tipova smenskog rada, ulaza, izlaza, službenih putovanja i formiranja kompletnih karneta radnika prema zahtevu korisnika. Jedinstvena opcija – autodetekcija smena, pruža potpunu tačnost izveštaja bez obzira na vremenski period smene.