Kontrola pristupa

Sistem kontrole pristupa može funkcionisati samostalno ili kao deo kompleksnijih sistema. Od elektronski kontrolisanih brava, preko trokrakih barijera, do barijera pune visine sa pratećim konstrukcijama, ovaj sistem korišćenjem NFC čitača i 2DQR čitača, prostorno i vremenski ograničava pristup definisanim korisnicima do različitih objekata.