Sistemi za evidenciju radnog vremena do 3200 zaposlenih

AIS Gold sistem je paket proizvoda namenjen evidentiranju radnog vremena u radnim organizacijama koju upošljavaju do 3200 zaposlenih. Sistem sadrži jedan ulazni, jedan izlazni čitač, centralu za programiranje i napojnu jedinicu. Postojanje dva čitača (ulazni i izlazni) u okviru AIS BASE GOLD sistema eliminiše mogućnost slučajne greške korisnika identifikacione kartice pri očitavanju ulaza, odnosno izlaza.Ovaj sistem podržava povezivanje do 32000 kartica i 2000 dvostranih čitača (4000 uređaja). Funkcioniše po principu jednokratnih ključeva ili OTK što pruža potpunu bezbednost sistema. AIS Gold sistem korišćenjem AIS Centrale pruža mogućnost samostalnog programiranja Mifare® kartica.

Ugradnju AIS Gold sistema obavlja profesionalni D-Logic tim, koji je u potpunosti obučen da korisnicima omogući brzu i kvalitetnu uslugu. Sastavni deo AIS Base GOLD sitema je AIS FREE Software aplikacija uz mogućnost povezivanja sa Internet aplikacijom AIS Time WEB Global, za koju je svakom korisniku omogućeno besplatno korišćenje u probnom periodu od 3 meseca.

AIS Silver i AIS Gold sistem pružaju korisniku sistema mogućnost samostalnog i jednostavnog programiranja RFID kartica na vremensko i prostorno ograničenje. Software dozvoljava devet različitih opcija za određivanje limita za jednu RFID karticu, što pruža mogućnost specifičnog definisanja kriterijuma za pristup. Sistem koji se koristi u svrhu evidentiranja radnog vremena, može se bez dodatnih ulaganja (nabavke novih uređaja) koristiti i kao sistem za kontrolu pristupa. To se postiže minimalnim ulaganjem u razdvojanje kontrolisanog prostora te se putem AIS WEB Time Global aplikacije pratiti kretanje zaposlenih i kontroliše njihovo radno vreme. Pored online kontrole, omogućena je implementacija dodatnih izveštaja i funkcija prilagođena specifičnom zahtevu korisnika sistema.

Mogućnost iznajmljivanja sistema na određen vremenski period.

 Karakteristike

 • Do 3200 Mifare® kartica.
 • Montiranje spolja i unutra.
 • Memorija beleži do 8000 događaja.
 • Čitanje Mifare ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
 • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički de‚nisanog broja.
 • Čitač ima ugrađeninterni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
 • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
 • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bez ‚zičkog pristupa uređaju.
 • 4 predeƒnisana tipa događaja (regularni ulaz/izlaz,pokušaj logovanja kartice koja je zabranjena,pokušaj logovanja stranih kartica.
 • Do 8 korisnički de‚nisanih događaja (privatni,službeni,ručak,itd).
 • Svi događaji se mogu pratiti u realnom vremenu.
 • Čitač može raditi u jednom ili oba smera.
 • Korišćenjem korisnički definisane kartice,bezbednost se uzima u obzir za upotrebu Mifare kartice.
 • Čitač podržava do 65535 blacklist kartica.
 • Čitač ima zaštitu za slučaj falsifikovanja kartice.
 • Čitač podržava zaključavanje definisano šifrom od strane korisnika zbog povećanja sigurnosti,kao što je vremensko programiranje,nadogradnja software-a čitača,čitanje logova.