Sistem za evidenciju radnog vremena do 200 radnika

slajder-nano-3

TnA desktop varijanta gde se koristi neautonomni uFR Nano (by Digital Logic) citac prikljucen na racunar. Bez obzira na nedostatak autonomnosti, prednost ovog sistema je dvosmerna komunikacija i bolja interaktivnost sa TnA Claoud Serverom.
Velika prednost koju nudi TnA je cinjenica da se registracija zaposlenih prilikom dolaska i odlaska s posla, pored NFC ID kartica i tagova, sistem može vršiti i pametnim telefonima, koji imaju NFC podršku. Softver koji je potreban da bi se pametan telefon koristio za TnA aplikaciju dostupan je na Google Store-u i potpuno je besplatan – NFC Phone Check in.

 

HD BASE (by Digital Logic) citacem koji podatke prilikom ocitavanja identifikacionih kartica smešta u sopstvenu memoriju a zatim prosleduje na TnA Cloud Server, gde su oni dostupni korisnicima. sa autonomnim AIS Start sistemom (by Digital Logic) citacem, bez potrebnih kablova, sa punjivom baterijom, koji takode prilikom ocitavanja identifikacionih kartica odmah prosleduje na TnA Cloud Server, gde su oni dostupni korisnicima

Karakteristike

  • Do 32000 MIFARE® kartica.
  • Montiranje spolja i unutra.
  • Memorija beleži do 8000 događaja.
  • Čitanje MIFARE® ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
  • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički de‚finisanog broja.
  • Čitač ima ugrađen interni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
  • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
  • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bez ‚zičkog pristupa uređaju.
  • RS 485 / USB port za preuzimanje sadržaja i praćenje događaja u realnom vremenu
  • 4 predeƒnisana tipa događaja (regularni ulaz/izlaz,pokušaj logovanja kartice koja je zabranjena,pokušaj logovanja stranih kartica