Sistem izdavanja obroka u restoranima

 

Sistem restorana – sistem prodaje obroka u restoranima različitog tipa predstavlja interesantnu opciju, koja je primenjiva kako u restoranima hotelskih kompleksa, banjskih lečilišta, studentskih i domova učenika, domova za negu starih lica, kao i u komercijalnim restoranima gde se kartice našeg sistema mogu koristiti kao vrsta loyalty kartica.

 U svakodnevnoj upotrebi,gde god je potrebno plasirati veći broj obroka u kratkom vremenskom roku, uz istovremenu preciznu evidenciju korisnika koji je obrok preuzeo, vrednost obroka koji je preuzet, vreme kada je obrok preuzet. U zavisnosti od tipa izdavanja obroka, postoji nekoliko vrsta softverskih aplikacija koje su razvijene za lakše korišćenje sistema.

 

Osnova sistema je beskontaktni čitač zasnovan na NFC tehnologiji i odgovarajućim karticama (odnosno narukvicama ili privescima) koji funkcionišu na standardnih 13,56 MHz. Beskontaktni tag sadrži na sebi podatke potrebne za identifikaciju korisnika, a ostali podaci koji su relevantni za aplikaciju zabeleženi su u bazi podataka same aplikacije. Korisnik se registracijom na čitače, pomoću beskontaktne kartice ili drugog nosioca taga, evidentira na sistem što mu otvara opcije preuzimanja obroka. U zavisnosti od toga koja vrsta restorana je u pitanju, može se koristiti nekoliko različitih varijanti aplikacija.
 Ovakav sistem omogućava korisnicima da bolje planiraju količine obroka koje treba pripremiti, sve u zavisnosti od broja evidentiranih konzumenata usluga restorana, koji su se prijavili na ulazu u fabrički krug, školu, studentski dom, banjsko lečilište. Na taj način izbegava se pripremanje većeg broja obroka od zaista potrebnog, ostvaruje se dodatna ušteda, a minimizira se mogućnost da se gostu-konzumentu servira obrok koji je spremljen dosta ranije, te da se na taj način ugrozi njegovo zdravlje.

 

 

 

Kartice mogu nositi informacije o korisniku. U okviru bolnice, banjskog lečilišta ili doma za negu starih, osoblje restorana korisnicima mora izdati obrok odgovarajućih nutritivnih vrednosti, sadržaja koji isključuje određene namirnice i sastojke koji mogu ugroziti zdravlje bolesnika. Uvođenjem podataka o posebnom režimu ishrane nosioca kartice, isključuje se mogućnost da bolesniku izda neogovarajući i za njega opasan obrok.

 

 

 

 Sistem može fukcionisati samostalno ili u okviru hotelskog sistema, sistema studentskog (učeničkog) doma. Kada se đaci evidentiraju na ulasku u školu, beleži se njihova prisutnost, a svi učenici koji koriste usluge školske menze se na taj način automatski prijavljuju za obrok (ili više njih, ako škola ima organizovan celodnevni boravak). Tako se minimizira mogućnost pripreme viška obroka i školska ustanova ostvaruju dodatne uštede.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  Kada je potrebno organizovati ishranu zaposlenih, sistem restorana efikasno rešava problem. Pošto koristi iste čitače i iste beskontaktne kartice, sistem restorana se može nadovezati na evidenciju radnog vremena, te je zbog toga posebno interesantan poslovnim kompleksima koji u imaju na raspolaganju i fabričke restorane. Upoređenjem spiska prisutnih radnika i radnika koji koriste usluge fabričkog restorana ima pozitivne efekte na procenjivanje potrebne količine pripremljene hrane, jer se tako eliminišu nepotrebni viškovi i shodno tome smanjuju troškovi.

 

 

 

 

 

 

Klasični restorani mogu implementirati sistem i ponuditi svoje usluge korisnicima koji mogu biti iz različitih kompanija, a evidentirati se mogu sa karticama koje već poseduju, pod uslovom da su istog standarda koji koriste Digital Logic NFC čitači (13,56 MHz). Pri tom bi se evidentirao jedinstveni identifikacioni broj beskontaktne kartice. Svaki korisnik bi se mogao registrovati na online aplikaciju sa korisničkim imenom i lozinkom i na taj način bi imao uvid u iskorišćenost “kredita” na kartici. U skladu sa zahtevima aplikacija se može obogatiti opcijama naručivanja obroka sa menija, otkazivanja obroka i slično. Uključivanje restorana u pojedine programe loyalty usluga omogućava dalje proširenje usluga, korišćenje popusta i drugih pogodnosti.
Ovakva vrsta usluge u klasičnim restoranima može biti naročito interesantna u objektima koji posluju u gradskim poslovnim središtima, okruženi manjim i srednjim preduzećima. Na ovaj način restorateri mogu računati na veći broj sigurnih prodatih obroka, uz istovremeno smanjivanje troškova i neplaniranih gubitaka.  


Za nesmetano funkcionisanje sistema zaslužne su hardverske komponente i softverska aplikacija razvijeni u Digital Logic-u. Beskontaktni čitač Base HD koji funkcioniše na 13,56 MHz, bez problema očitava identifikacione kartice, priveske ili narukvice sa NFC tagom. Softverska aplikacija sa preglednim menijima, omogućava lako upravljanje svim opcijama, sa velikim brojem statističkih izveštaja koji garantuju korisnicima najefikasnije iskorišćenje celog sistema.