Bežični sistem za evidenciju – Total Wireless Reader

Total Wireless Reader je inovativan sistem, namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli rada na mašinama. Ovaj sistem jedinstvenim čini potpuno odsutstvo priključaka i kablova za napanje i prenos podataka. Pokreće ga integrisana baterija i komunicira putem RF talasa. Baterija koja je ugrađena u TWR se ne menja. Ovakvo napajanje obezbedjuje radni vek od oko 10 godina neaktivnosti ili 1.000.000 identifikacionih ciklusa uključujući i bežično slanje podataka.

Poput svih D-Logic proizvoda za evidenciju radnog vremena, Total Wireless Reader bežični sistem uključuje besplatno korišćenje aplikacije za evidenciju radnog vremena, AIS Free Software. Za prikaz ažurnih izveštaja i događaja nije potrebno skidanje čitača sa pozicije gde je ugrađen. Kompletan prenos podataka obavlja se bežičnom komunikacijom čitača sa prijemnikom i korisnik aplikacije ima aktuelne podatke u svakom momentu bez ikakve dodatne akcije.

Korišcenjem sistema uz podršku pratećih aplikacija korisnik je u mogućnosti da konfiguriše više tipova prisustva i odsustva zaposlenih (tip prijave/odjave, odnosno razloge izlazaka), čime dobija uvid u realno stanje radnih sati u cilju preciznijeg obračuna zarada. Kompanijama sa preko 60 zaposlenih, D-Logic nudi mogućnost proširenja sistema instalacijom naprednijih verzija TWR sistema.

Posebna prednost koju nudi AIS TWR sistem je činjenica da ovaj set čitača ne treba puniti električnom energijom, izveštavanje o događajima i očitavanje podataka obavlja se bežično. Ovaj sistem ne zahteva instalaciju, kabliranje, povezivanje sa drugim jedinicama niti ikakva oštećenja podloge na koju se postavlja. S toga je implementacija sistema potpuno jednostavna i brza i može je obaviti svako lice bez obzira na tehničko znanje.

Karakteristike

 • Montiranje spolja i unutra.Bežični sistem za evidenciju
 • Čitač je samostalan, pametan, troši malo energije i ne zahteva stalno napajanje.
 • Do 1.000.000 čitanja kartica sa jednom baterijom.
 • Čitanje MIFARE® ISO 14443A kartice sa 4 i 7-bite UID.
 • Čitanje jedinstvenog CSN (Card serial number) broja ili korisnički definisanog broja.
 • Komunikacija sa primopredajnikom se obavalja bežičnim putem na frekvenciji od 433MHz, u nekoliko kanala koji se mogu menjati od strane korisnika.
 • Efektivna razdaljina je do 100 metara, ali najbolji rezultati se postižu na daljini do 25m, u zavisnosti od okruženja.
 • Čitač ima ugrađen interni sat (RTC) i flash memoriju za beleženje događaja i nakon prekida napajanja.
 • Svi podaci se mogu dobiti za zahtev.
 • Sva podešavanja uređaja se mogu obaviti preko korisničkog interfejsa bežičnim putem.
 • RF primopredajnik može biti zaštićen sa lozinkom definisanom od strane korisnika, koje se može koristiti kao funkcionalnost dozvola, zaštitu programa itd.
 • Potpun SDK i API za programere.
 • Mogućnost registrovanja do 65535 jedinstvenih kartica.
 • Memorija beleži do 8000 događaja.
 • 4 predefinisana tipa događaja (regularni ulaz/izlaz,pokušaj logovanja kartice koja je zabranjena, pokušaj logovanja stranih kartica)
 • Do 8 korisnički definisanih događaja (privatni, službeni, ručak, itd).
 • Svi događaji se mogu pratiti u realnom vremenu.
 • Čitač može raditi u jednom ili oba smera.
 • Korišćenjem korisnički definisane kartice, bezbednost se uzima u obzir za upotrebu MIFARE® kartice.
 • Čitač podržava do 65535 blacklist kartica.
 • Čitač ima zaštitu za slučaj falsifikovanja kartice.
 • Čitač podržava zaključavanje definisano šifrom od strane korisnika zbog povećanja sigurnosti, kao što je vremensko programiranje, nadogradnja softvera čitača, čitanje logova.