AIS Base sistem za evidenciju radnog vremena

AIS Base sistem za evidenciju radnog vremena je paket proizvoda namenjen evidentiranju radnog vremena u radnim organizacijama koji upošljavaju do 200 zaposlenih. Sistem sadrži jedan ulazni i jedan izlazni čitač i napojnu jedinicu. Postojanje dva čitača (ulazni i izlazni) u okviru AIS BASE sistema eliminiše mogućnost slučajne greške korisnika identifikacione kartice pri očitavanju ulaza, odnosno izlaza.

Ugradnju AIS Base sistema obavlja profesionalni Digital Logic tim, koji je u potpunosti obučen da korisnicima omogući brzu i kvalitetnu uslugu. Svaki budući korisnik AIS Base sistema besplatno dobija dve beskontaktne RFID MIFARE® kartice programirane za očitavanje službenog izlaza i ulaza. Sastavni deo AIS Base sitema je AIS FREE Software aplikacija uz mogućnost povezivanja sa Internet aplikacijom AIS Time WEB Global, za koju je svakom korisniku omogućeno besplatno korišćenje u probnom periodu od 3 meseca.

“Mogućnost iznajmljivanja sistema na određeni vremenski period.”

Evidencija radnog vremena do 200 zaposlenih

 

AIS Time WEB TnA

TnA desktop varijanta gde se koristi neautonomni uFR Nano (by Digital Logic) čitač priključen na računar. Bez obzira na nedostatak autonomnosti, prednost ovog sistema je dvosmerna komunikacija i bolja interaktivnost sa TnA Cloud Serverom.
Velika prednost koju nudi TnA je činjenica da se registracija zaposlenih prilikom dolaska i odlaska s posla, pored NFC ID kartica i tagova, sistem može vršiti i pametnim telefonima, koji imaju NFC podršku. Softver koji je potreban da bi se pametan telefon koristio za TnA aplikaciju dostupan je na Google Store-u i potpuno je besplatan – NFC Phone Check in.

 

 

 

Evidencija radnog vremena do 512 zaposlenih

evidencija-radnog-vremena-base-hd

AIS BASE HD je inovativan sistem koji pored sistema radnog vremena služi i za kontrolu pristupa. Ovaj sistem je namenjen da Vama i Vašim zaposlenima ukaže na jasan uvid u spisak dolazaka i odlazaka na radno mesto. Sistem dozvoljava devet različitih opcija za određivanje limita za jednu RFID karticu, što pruža mogućnost specifičnog definisanja kriterijuma za pristup. Sistem koji se koristi u svrhu evidentiranja radnog vremena, može se bez dodatnih ulaganja (nabavke novih uređaja) koristiti i kao sistem za kontrolu pristupa.   

 

 

Evidencija radnog vremena do 3200 zaposlenih

 

Evidencija radnog vremena

AIS BASE HD je visoko pouzdan beskontaktni čitač koji je našao primenu u čitavom nizu sistema. Pored sistema evidencije radnog vremena, za koji je inicijalno razvijen, služi i za kontrolu pristupa objektima. U toj ulozi je primenjiv na ulazu u sportsko-rekreativne centre, koncertne hale, muzeje, galerije, muzičke festivale. U okviru kompanija, sem pomenute evidencije radnog vremena,tu je kontrola pristupa laboratorijama, istraživačkim centrima, serverskim sobama, arhivama.

Ovaj uređaj je sposoban da korisniku pruži proverene informacije u svakom trenutku, bez obzira u koju se svrhu koristi. Za svaku od tih namena razvijena je odgovarajuća softverska aplikacija, koja prikupljene podatke obrađuje i formira precizne grafičke i numeričke izveštaje.
Base HD se napaja preko stalnog napajanja, dok u slučaju nestanka struje integrisana baterija napaja ovaj sistem dodatnih 8 sati. To praktično znači,  da i u slučaju prekida napajanja nećete biti uskraćeni za evidenciju relevantnih događaja koji se prate.