Kontrola pristupa

U današnje vreme sistem kontrole pristupa zauzima zavidno mesto kao deo sistema evidencije radnog vremena. Uz pomoć ovog sistema moguće je zaštiti “osetljive” delove kompanije, ograničiti ulazak na određeni vremenski period i određenim ljudima. Sistem za kontrolu pristupa funkcioniše sa beskontaktnim Mifare karticama i moguće je definisati i vremensko i prostorno ograničenje pristupa objektu ili određenom delu kompanije.Sistem za fizičku kontrolu pristupa se u zavisnosti od potreba naručiocamože sastojati iz jedne ili više sistemski kontrolisanih trokrakih ili višekrakihbarijera kao i pratećih konstrukcija poput dodatnih vrata, ograda i slično…